Rechtermuisknop

 

  

  

HOM-PUBLICATIES


Naast het driemaandelijks HOM-tijdschrift publiceert de Heemkring ook bijzondere gelegenheidsuitgaven.

Tot heden verschenen:

·

Bezoekgids St.-Pauluskerk, door Jan Meeussen en Maurice Willocx (1986) (uitgeput)

·

De historiek van de straten van Mazenzele, door Leo De Nil (1987) (uitgeput)

·

Vriendenboek Leo De Nil (1987) (uitgeput)

·

Bijdragen tot de geschiedenis van Opwijk, door Jan Lindemans (1988)

·

Bijdrage tot een bibliografie van Opwijkse schrijvers, door Christine De Mey (1989) (uitgeput)

·

Het volk van West Brabant - Herdenkingsboek Paul Lindemans - 1890-1968 (1990) (uitgeput)

·

Dag zuster... Dag meester... Dag juffrouw... - 200 jaar onderwijs in onze gemeente (1991)

·

Opwijkse geestelijken, door Jozef De Ridder (1992)

·

Heruitgave van de Geschiedenis van de landbouw (uitgegeven bij Genootschap voor Geschiedenis & Volkskunde v.z.w.), door Paul Lindemans (1994) (uitgeput)

·

Heruitgave van de Toponymie van Opwijk, door Dr. Jan Lindemans (1997)

·

Het manuaal van pastoor Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele 1538-1557. Het landelijke leven in de 16e eeuw, door Flor De Smedt en anderen (2000).

Een gezamenlijke uitgave van Heemkring ASCANIA (Asse) en Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM).

Klik hier voor meer gegevens.

·

Oude Opwijkse geslachten, door Leo Lindemans (2002)
Klik hier voor meer gegevens.

·

Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918. (2004)
Klik hier voor meer gegevens.

·

Steen in het Opwijks bouwkundig erfgoed (publicatie Open Monumentendag 2003)

Natuur in en rond het Opwijks bouwkundig erfgoed (publicatie Open Monumentendag 2004)

·

Hout in en rond het Opwijks bouwkundig en landschappelijk erfgoed (brochure Open Monumentendag 2005)

·

Import//Export en het Opwijks bouwkundig erfgoed (publicatie Open Monumentendag 2006)

· Breken en bouwen. Wonen in Opwijk en Mazenzele, 16de-21ste eeuw (publicatie Open Monumentendag 2007)
· CD-rom 'Oude Opwijkse geslachten' (+ divers bonusmateriaal), alles in bestanden in PDF formaat
· 25 jaar werking - 25 jaar schenkingen. Uit vriendschap! (publicatie Erfgoeddag 2009)
· Bouwen voor 'Zorg' in Opwijk en Mazenzele (publicatie Open Monumentendag 2009)

Bij diverse heemkundige-geschiedkundige tentoonstellingen werd een uitgebreide tentoonstellingsgids met catalogus samengesteld - zie Opwijk-Literatuurlijst.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-