Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

Het manuaal van Peeter Verhasselt,

pastoor van Mazenzele 1538-1557.

Het landelijke leven in de 16e eeuw.


Dit boek van auteur Flor De Smedt werd gezamenlijk uitgegeven door Heemkring ASCANIA (Asse) en Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM).

Inhoud van het boek

   Deel 1: Verwerking van het manuaal

-

Geschiedkundige situering van het manuaal

- Mazenzele, het dorp van Peeter Verhasselt
- Peeter Verhasselt en zijn tijd
- De kerk van Mazenzele
- De familie Verhasselt, met stamboomfragment
- Het Hof te Cleye, geboortehuis van Peeter Verhasselt
- Peeter Verhasselt, priester
- Nieuwjaarspreek met uitdeling van symbolische geschenken (1545)
- Peeter Verhasselt, kapelaan van het H. Kruis te Asse
- Peeter Verhasselt als onderwijzer
- Wonen en leven op de pastorie
- Peeter Verhasselt als landbouwer
- De bezittingen van Peeter Verhasselt
- Peeter Verhasselt als belastingsambtenaar
- Mondelinge en geschreven overeenkomsten
- Peeter Verhasselt en Mollem-Bollebeek
- De Mazelse Sint-Pietersgilde
- De Dries te Mazenzele
- Het Gildenhuis
- Allerhande recepten voor mens en dier
- Kalender en tijdsaanduidingen
- Munten, maten en gewichten
- Latijn in het manuaal
- Een lied over Keizer Karel
- De Keizer en zijn troepen
- Weer en wind
- Acteursrollen van een verder onbekend esbattement uit 1540
- De ontploffingsramp te Mechelen in 1546
- Een glazen venster voor de kerk van Mazenzele
- Varia
- Een boekarcheologisch onderzoek van het manuaal
- Bijlagen
- dopen, huwelijken en overlijdens vermeld in het manuaal
- genealogische schets van de familie Van der Jeught te Mazenzele in de 16e eeuw
- een testament met een schenking aan de Gilde van 1597
- een akte over de Mazelse Dries van 1431

   Deel 2: Transcriptie van het manuaal

-

De transcriptie van het handschrift

- Glossarium
- Persoonsnaamregister
-

Plaatsnaamregister


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-