Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-werking


Naast de uitgave van het eigen heemkundig tijdschrift (sinds 1989) situeren onze doorlopende activiteiten zich vooral rond de samenstelling van een eigen HOM-Heemkundig Archief en Documentatieverzameling. Het is onze betrachting deze zo vlug mogelijk op een duurzame wijze toegankelijk te maken voor alle geīnteresseerden.

Als jaarlijks terugkerende evenementen hebben we een museum- of archiefbezoek, onze heemwandeling-, organisatie en uitwerking van de geleide bezoeken aan de Opwijkse Sint-Pauluskerk op de dag van de Sint-Pauluspaardenprocessie, voordrachten, deelname aan heemkundige en geschiedkundige info- en boekenbeurzen, onze bijzondere inzet voor monumentenzorg en bewaring en voor de plaatselijke buurtwegen, organisatie en uitwerking van de jaarlijkse Erfgoeddag (april) en Open Monumentendag Opwijk (september), de verdere uitbouw van deze internetsite en de Beeldbank Opwijk,...

Als bijzondere activiteiten kenden wij de laatste jaren o.m. diverse heemkundige en geschiedkundige tentoonstellingen, de uitgave van bijzondere publicaties (boeken), de organisatie van een BTK-project 'Inventarisatie en valorisatie van het onroerend patrimonium', organisatie van een lessenreeks 'Familiekunde', diverse voordrachten en informatievergaderingen, georganiseerde bezoeken aan musea, archiefinstellingen en tentoonstellingen, adviesverstrekking aan de plaatselijke bestuurlijke overheid over zaken van heemkundige en geschiedkundige aard, medewerking voor de Opwijkse St.-Pauluspaardenprocessie,...


www.heemkringopwijk.be - Print:
Š Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-