Heemkring
Opwijk-Mazenzele

Vernieuw deze
menuframe.

  
  
 

WO I -
Onze soldaten

Tentoonstelling
10-13 nov. 2017

Lijst (met links) van alle pagina's WO I

Naar menu WO I

Algemene toelichting over de bijdragen

Oproep

  

Deze bijdragen worden regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd

    

Algemeen historische situering. Ons land in oorlog.

Het leger: lotelingen, miliciens, vrijwilligers, rijkswachters en burgerwacht (pdf)

  

Alfabetische lijst van onze soldaten in de oorlog

  

Muziek

  

Dagboek 1914-'18 van Louis Geeurickx

Gedachten, brieven en opstellen 1914-1918 van Louis Geeurickx (pdf)

Geďnterneerden in Nederland

Het dagboek van Mazels frontsoldaat Jan De Nil (pdf)

Het verhaal van Constant Meskens (pdf)

Het verhaal van Leo Lindemans (pdf)

Krijgsgevangenen in Duitsland

Soldatenbrieven (pdf)

Het Opwijks frontblaadje
'De stem uit Opwijck'
(pdf)

De gesneuvelden en gestorven in dienst of vermist

  

Jules Chomé: een  frontsoldaat van 66-70 jaar

Mazels oorlogsvrijwilliger Petrus Vereman

Opwijkse oud-strijder 1914-'18 krijgt straatnaam in Mechelen en in Merchtem...

  

Diverse literatuur

           

Hoofdmenu HOM-site

Zoeken in de gegevens
van de pagina's WO I