Rechtermuisknop

 

  

  
  

Tentoonstelling WO I - Onze soldaten in dienst


Van vrijdag 10 tot maandag 13 november 2017 organiseert Heemkring Opwijk-Mazenzele een uitgebreide tentoonstelling (met publicatie) over de Opwijkse soldaten in dienst onder WO I.

Alle mogelijke thema's worden belicht aan de hand van originele archiefstukken, foto's, documenten, voorwerpen, geluidsfragmenten en multimediavoorstellingen:
lotelingen, dienstplichtigen, vrijwilligers en de Opwijkse rijkswachters. De mobilisatie. Onze soldaten aan het front (in de forten, in de veldslagen en het IJzerfront); de geïnterneerden in Nederland; de krijgsgevangenen in Duitsland; zieken, gewonden en herstellenden in Frankrijk, Engeland,…. Wat was het verhaal van de kleine soldaat in de grote oorlog? Hoe gingen ze om met het leven aan het front? Hoe bleven onze soldaten met elkaar in contact en hoe konden zij nog enigszins 'communiceren' met het thuisfront,…? Soldatenbrieven. Het Opwijks frontblaadje 'De Stem uit Opwijck'. De gesneuvelden en de andere soldaten die in dienst overleden,… Onze soldaten geëerd.

Locatie: zaal 'Bakhuis' van het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7 te 1745 Opwijk.

Openingsuren:

 

-

vrijdag 10 en maandag 13 november 2017: voorbehouden voor de schoolgaande jeugd (bezoeken enkel in klasverband).
 

Open voor het publiek:

 

-

zaterdag 11 november (Wapenstilstand): doorlopend van 10 tot 18 uur en na de gemeentelijke plechtigheid Wapenstilstand vanaf 19u30.
 

-

zondag 12 november: doorlopend van 10 tot 18 uur.

    

Drie Mazelse frontsoldaten met verlof in Engeland (maart 1916):
Felix Meskens, Jan de Nil en Frans (Petrus) Vereman.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-