Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-archief en documentatie


Vanaf het ontstaan van onze vereniging (januari 1984) tot eind juli 1995 was onze archief- en documentatiewerking praktisch volledig ten dienste en in functie van het Gemeentelijk (Heemkundig) Archief. Dit gebeurde in overeenstemming met de afspraken met het Opwijks gemeentebestuur die in 1986 schriftelijk werd vastgelegd in een overeenkomst tussen het College van Burgemeester en Schepenen en onze vereniging (Heemkring Opwijk-Mazenzele - HOM).

De onaangekondigde en eenzijdige opzegging van deze overeenkomst door het gemeentebestuur begin augustus 1995 veranderde uiteraard de situatie volledig.

Sindsdien werken wij intens aan de samenstelling en uitbreiding van onze eigen archief- en documentatieverzameling en onze heemkundige-geschiedkundige verenigingsbibliotheek.

Door ruil, kopiŰren, aankoop maar vooral door giften kon ondertussen heel wat materiaal samengebracht worden. Graag danken wij hierbij de tientallen schenkers van archief- en documentatiestukken van de laatste jaren. Wij hebben ook een aantal belangrijke particuliere verzamelingen in gebruik en beheer. Veel documentatiemateriaal is ge´nformatiseerd. De verzameling HOM-archief en -verzameling maakt dan ook reeds een behoorlijk deel uit van het geheel van het Opwijks archief.

De zaken van het HOM-archief en de documentatieverzameling worden gebruikt voor diverse heemkundige activiteiten, voor tentoonstellingen, voor het heemkundige HOM-tijdschrift en andere publicaties, voor de HOM-internetsite, de digitale Beeldbank Opwijk,...

De openstelling op een regelmatige wijze van het geheel van deze uitgebreide collecties en documentatie voor alle ge´nteresseerden blijft nog steeds onze doelstelling.


www.heemkringopwijk.be - Print:
ę Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-