Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-archief en documentatieIn naam van de Heemkring ?

Geregeld horen we dat mensen zich voordoen als lid van de HOM-bestuursploeg of als vertegenwoordiger van de vereniging. Dit om eventueel zaken te aanvaarden die voor het HOM-heemkundig archief of documentatieverzameling bestemd waren.

Wij verwijzen onze lezers naar de lijst van de HOM-bestuurders en vaste medewerkers die in elk nummer van dit tijdschrift vermeld worden (colofon, binnenzijde van de vooromslag). Enkel deze mensen zijn bevoegd om in naam van onze vereniging te handelen.

De schenkers aan HOM ontvangen steeds een bedankingsbriefje ondertekend door de voorzitter en een bestuurder, met opgave van de geschonken zaken. De schenking wordt ook vermeld in het eerstvolgend nummer van dit tijdschrift.

Bij elke twijfel, raadpleeg ons aub op ons contactadres of bij een HOM-bestuurder. Oprechte dank.


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-