Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-archief en documentatieOm zijn heemkundig archief verder uit te bouwen, richt Heemkring Opwijk-Mazenzele een oproep tot elkeen die documenten, foto's, voorwerpen enz. wil afstaan. Wat in bruikleen gegeven werd, wordt gekopieerd en aan de eigenaar terug bezorgd.

 Zichtkaarten, affiches, plaatselijke tijdschriften en andere publicaties, krantenartikelen en -knipsels, familiearchief, Drukwerk en archivalia uit het verenigingsleven, foto's, oude notariŽle akten, doodsbrieven, bidprentjes, schoolherinneringen, voorwerpen van heemkundige aard,...

 

WERP NIETS WEG !

Bezorg het aan

HOM - Heemkundig Archief en Documentatieverzameling

Iets schenken of in bruikleen geven aan de Heemkring betekent:

  • dat U uw vertrouwen geeft aan een onafhankelijke vereniging, zonder enige partijpolitieke binding

  • dat uw zaken niet bij individuele verzamelaars terechtkomen, maar bij echt in de heemkunde geÔnteresseerde en geŽngageerde mensen die werken zonder persoonlijke belangen

  • dat uw zaken effectief bewaard blijven en dat de toekomst van de geschonken stukken niet afhangt van omstandigheden die met een degelijk archief- en documentatiebeheer of met een heemkundige werking weinig te maken hebben

  • dat uw zaken werkelijk zullen benut worden voor historisch-heemkundig onderzoek en voor praktisch gebruik door alle geÔnteresseerden (toegankelijkheid van het verenigingsarchief en de documentatie, gebruik in tentoonstellingen, verwerking in ons tijdschrift en in andere publicaties, gebruik in de HOM-internetsite,...).

Wij aanvaarden in dank ook zaken over omliggende gemeenten. Die documenten kunnen wij dan ruilen met de heemkundige kring van de desbetreffende dorpen of streek voor Opwijkse archivalia.

Alles wordt in dank aanvaard


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-