Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-archief en documentatieRaadpleging van het HOM-Heemkundig archief en documentatie

Vanaf het ontstaan van onze vereniging (januari 1984) tot eind juli 1995 was onze archief- en documentatiewerking praktisch volledig ten dienste en in functie van het Gemeentelijk (Heemkundig) Archief. Dit gebeurde in overeenstemming met de afspraken met het Opwijks gemeentebestuur die in 1986 schriftelijk werd vastgelegd in een overeenkomst tussen het College van Burgemeester en Schepenen en onze vereniging (Heemkring Opwijk-Mazenzele - HOM).

De onaangekondigde en eenzijdige opzegging van deze overeenkomst door het gemeentebestuur begin augustus 1995 veranderde uiteraard de situatie volledig.

Sindsdien werken wij intens aan de samenstelling en uitbreiding van onze eigen archief- en documentatieverzameling en onze heemkundige-geschiedkundige verenigingsbibliotheek.

Door ruil, kopiŽren, aankoop maar vooral door giften kon ondertussen heel wat materiaal samengebracht worden. Graag danken wij hierbij de tientallen schenkers van archief- en documentatiestukken van de laatste jaren.
Wij hebben ook een aantal belangrijke particuliere verzamelingen in gebruik en beheer. Veel documentatiemateriaal is geÔnformatiseerd.
De verzameling HOM-archief en -verzameling maakt dan ook reeds een behoorlijk deel uit van het geheel van het Opwijks archief (zie onze bijdrage in HOM-nieuwsbrief 2003-02/4).

De zaken van het HOM-archief en de documentatieverzameling worden gebruikt voor diverse heemkundige activiteiten, voor tentoonstellingen, voor het heemkundige HOM-tijdschrift en andere publicaties, voor de HOM-internetsite,Ö

Onze webpagina's http://heemkringopwijk.net/HOM-alg/archief_en_doc.htm (binnen heemkringopwijk.net/HOM-alg) geven reeds een ruim overzicht van onze archief- en documentatieverzameling en van onze werking hieromtrent.

De openstelling op een regelmatige wijze van het geheel van deze uitgebreide collecties en documentatie voor alle geÔnteresseerden blijft nog steeds onze doelstelling. Maar door de negatieve houding en de herhaalde weigering van het Opwijks gemeentebestuur om ons hiervoor een lokaal ter beschikking te stellen, doet ons realistisch blijven.

Ondertussen trachten wij alternatieve maar erg hedendaagse en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen.

Onze HOM-internetsite bevat reeds enkele tientallen heemkundige bijdragen (met o.a. een aantal uitgewerkte en uitgebreide fragmenten van genealogieŽn).
Alle gegevens van de HOM-internetsite (heemkringopwijk.net/HOM-alg) zijn vrij raadpleegbaar en beschikbaar voor alle gebruikers, uiteraard mits respect van de auteurs- en eigendomsrechten zoals vermeld op de pagina's.
Wij menen dat weinig heemkundige verenigingen dergelijke hoeveelheid aan informatie aan de geÔnteresseerde bevolking op dergelijke wijze vrij aanbieden.

De HOM-internetpagina HOM-archief en documentatie - Dienstverlening geeft aan voor wat en op welke wijze er aan de HOM-leden (abonnees van het HOM-tijdschift) een zekere vorm van dienstverlening kan gebeuren met gegevens uit diverse geÔnformatiseerde heemkundige documentatie.

Rechtstreekse raadpleging of uitlening van documentatie (archiefstukken, kopieŽn of boeken) kan in voorkomend geval enkel voor de HOM-leden en op basis van ruilafspraken (volgens principe 'voor wat hoort wat').

Het HOM-bestuur besliste ondertussen om op korte termijn, binnen de 3 maanden, te starten met een stelsel waarbij de HOM-leden (abonnees HOM-tijdschrift) exclusief toegang hebben via de HOM-internetsite tot een aantal (deels bewerkte) belangrijke heemkundige bronnen, vooral (maar helemaal niet uitsluitend) gericht op genealogie en familiekunde. In een eerste fase zullen onder meer de bestanden die wij de afgelopen jaren informatiseerden op die manier beschikbaar gesteld worden: de basisgegevens van onze verzameling van duizenden rouwbrieven en doodsprentjes, de gegevens van van het Kohier  20ste penning (1541), de resultaten van de volkstelling van 1796 (jaar IV) van Opwijk en Mazenzele, de gegevens van de legger bij de kadastrale plannen P.C. Popp (ca. 1860) van Opwijk en Mazenzele, de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten van 1928,...

Meer nieuws hierover binnenkort in deze HOM-nieuwsbrief, in het HOM-tijdschrift, op de HOM-internetsite en in de plaatselijke pers.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-