Rechtermuisknop

 

  

  
  

Tijdschriften en informatiebladen
in de HOM-bibliotheekMet een ruilabonnement ontvangen wij nu volgende tijdschriften en informatiebladen voor onze HOM-bibliotheek:

Ascania (Asse), Ter Palen (Heemkring Buggenhout), De Faluintjes (Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel), Tijdschrift Heemkring Lebbeke, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, Cronijcke (Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde), Info-Belledaal (Heemkundige Kring Affligem), Berla (Heemkundige Kring Meise, Oppem en Wolvertem), Salvatormededelingen (Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze), De 'Semse' kroniek en de maandelijkse Nieuwsbrief (Heemkundige Kring Zemst), Eigen Schoon (Grimbergen), Tijdschrift van de geschied- en heemkundige Kring van Londerzeel, Mores (Vlaams Centrum voor Volkscultuur), Vlaamse Stam (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde), Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen (Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor familiekunde), In het Land van Dendermonde (V.V.F. Dendermonde) en Dender-Stam (V.V.F. Aalst).

In het kader van een ruilovereenkomst ontvangen wij ook de jaarboeken van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde (Gedenkschriften), van de Heemkundige Kring Belledaal (Affligem) en van 'Ons Graafschap' van de Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette.

De HOM is ook geabonneerd op Ons Heem (Verbond voor Heemkunde), Heemspiegel (Beleids- en vormingsblad van het Verbond voor Heemkunde), de Nieuwsbrief (Verbond voor Heemkunde - Gouw Vlaams Brabant), Brabant Cronikel (VVF Vlaams-Brabant), en op Het Land van Aalst (geschied- en heemkundige vereniging 'Het Land van Aalst').

Onze vereniging ontvangt ook de KADOC-Nieuwsbrief (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, KUL), M & L Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Monumenten en Landschappen), VCM-contact (VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen), Erfwoord (Erfgoed Vlaanderen) en het SOMA Berichtenblad '30-'50 (Studie- en Documentatie-centrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, met Dossiers en bijlagen).

Al deze publicaties worden steeds zorgvuldig geļnventariseerd en bewaard in de HOM-bibliotheek.

Door aankoop, ruil, schenking,... trachten wij zo veel mogelijk vroegere jaargangen te vervolledigen.

Andere tijdschriften van heemkundige of geschiedkundige of genealogische aard, vroegere nummers of dubbels (waarmee wij kunnen ruilen), worden steeds in dank aanvaard.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-