Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

juni 2000


Naar een openstelling van het HOM - heemkundig archief en documentatieverzameling ?

Door schenking, ruil en aankoop is de HOM-archief- en documentatieverzameling de laatste paar jaar fel uitgebreid. Veel documentatiemateriaal is geļnformatiseerd. Daarenboven hebben wij een aantal belangrijke particuliere verzamelingen in gebruik en beheer.

Graag zouden wij het geheel van deze uitgebreide collecties en documentatie op een regelmatige wijze openstellen voor onze HOM-leden en voor alle geļnteresseerden, voor genealogisch-familiekundig onderzoek, maar ook voor algemeen heemkundige opzoekingen. Probleem hiervoor blijft echter over de gepaste lokalen te bezitten, waar de verzamelingen permanent kunnen bewaard en geraadpleegd worden.

Met onze brief van 6 juni 1998 vroegen wij aan het Opwijks College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid te onderzoeken onze vereniging een gemeentelijk lokaal ter beschikking te stellen, om de verzamelingen permanent te bewaren en voor het geļnteresseerd publiek open te stellen.

Met een brief van 26 juni 1998 antwoordde het College dat ' ... er op het huidig ogenblik geen gemeentelijke infrastructuur vrij of beschikbaar is. De gemeentedienstenzitten zelf al in zware «ruimtenood» '.

Wij stuurden nu een nieuwe gemotiveerde aanvraag aan het Opwijks gemeentebestuur.

Na de aankoop, een 9-tal maanden geleden, van de 'villa De Smedt' (Ringlaan) voor het gemeentelijk administratief centrum II, zullen de gemeentediensten zelf zeker niet meer in ruimtenood zitten. Er zal dus nu zeker gemeentelijke infrastructuur vrij of beschikbaar zijn om onze vereniging permanent een gemeentelijk lokaal ter beschikking te stellen om onze uitgebreide documentatie op een regelmatige wijze ter beschikking te stellen van alle geļnteresseerden.

Alle aanwinsten voor de HOM-heemkundig archief en documentatieverzameling (met inbegrip van de boeken voor de HOM-bibliotheek) worden systematisch vermeld in het HOM-tijdschrift.

Een gedetailleerd overzicht van de ruime beschikbare bronnen en het omvangrijk documentatiemateriaal voor genealogie en familiekunde kan ook geraadpleegd worden op deze HOM-internetsite.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-