Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

oktober 2000


Monument bedreigd ?

Onder dezelfde titel in het HOM-tijdschrift 1999-1, HOM-binnenkrant, p. 3 hadden wij het reeds enigszins uitgebreid over de zorgwekkende toestand van de lemen vakwerkschuur langs de oostkant van het hoofdgebouw van de oude pastorie (aan het baantje tussen de buurtweg richting Nanove en de toegangsweg tot de oude pastorie vanuit de Gasthuisstraat). Dit gebouw is dus ook, zoals de andere bijgebouwen van de oude pastorie, wettelijk beschermd als monument.

Pas met een brief dd. 23 juli 1999 (dus 6 maanden na het verslag van de gemeentelijke technische dienst) wijst het gemeentebestuur de eigenaars van het monument op de feiten en verzoekt hen om binnen de 6 maanden de nodige instandhoudingwerken te laten uitvoeren aan de schuur.

Omdat er geen enkele gunstige actie waar te nemen was, herinnerden wij sinds eind 1999 zowel het gemeentebestuur als A.R.O.H.M. - afdeling Monumenten en Landschappen (Vlaamse Gemeenschap) enkele keren aan de feiten.

Nu, 15 maanden na de brief van het gemeentebestuur aan de eigenaar, is er nog steeds niets gewijzigd aan de erbarmelijk toestand. Integendeel, de bouwfysische toestand van de vakwerkschuur wordt met de dag dramatischer.

Ook de gemeente laat volledig na de nodige veiligheidsmaatregellen te treffen.

Met onze laatste brief aan A.R.O.H.M. - afdeling Monumenten en Landschappen, dd. 17 september 2000, vroegen wij nogmaals voor een rechtstreekse tussenkomst om de eigenaars (én de gemeente) te wijzen op de instandhoudingplicht met betrekking tot het beschermd monument.

Het geheel van de oude pastorie -met schuur en tuin- staat op het Gewestplan aangeduid als 'Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen'. Op het B.P.A. nr. 5 - Nanove staat het geheel van het goed vermeld als 'Openbaar nut of gemeenschapsvoorzieningen'.

In de praktijk betekent dit dat de gemeente op termijn dit goed wenst te integreren in haar eigendom van en rond het Hof ten Hemelrijk (gemeentelijk cultureel centrum, zone openbaar groen,...).

Wij blijven er dan ook voorstander van dat het gemeentebestuur onmiddellijk tracht een overeenkomst te sluiten met de eigenaars. Dergelijk akkoord moet de gemeente toelaten zelf de noodzakelijke stutwerken en de andere beschermingswerken uit te voeren en ook direct een definitief restauratiedossier voor de schuur aan te vatten. Zo'n overeenkomst kon best besproken worden met de eigenaars in het kader van recente grondverfwervingen rond de oude pastorie door de gemeente (o.a. de weg die behoorde tot de oude pastorie -vroegere dreef- van de Gasthuisstraat naar de oude pastorie).

De huidige staat van de schuur vormt ook een gevaar voor de gebruikers van de voetweg die langs de schuur loopt. Het gemeentebestuur besliste daarom eind januari 1999 deze weg af te sluiten voor voetgangers en fietsers. De nadar-afsluitingen aan de uiteinden van de weg stonden echter reeds na korte tijd aan de kant.

Het lijkt ons dus meer dan aangewezen dat de gemeente zelf zo vlug mogelijk een ernstig initiatief neemt en dadelijk de nodige maatregelen treft, om de openbare veiligheid te waarborgen en om verder verval van de als monument beschermde schuur te voorkomen.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-