HOM-mededelingen

oktober 2000


Nieuw nummer HOM-tijdschrift

Deze week verschijnt een nieuw nummer van het HOM-tijdschrift.

De publicatie brengt volgende heemkundige bijdragen:

'Vergeten figuren: Fiel van Koetter'

'150 jaar zustercongregatie van Opwijk

III. De congregatie in de 20e eeuw';

'Genealogie ABBELOOS (uit Londerzeel, te Opwijk sinds 1690)'

In informatieve rubrieken komen het heemkundig archief en de documentatieverzameling en ook de activiteiten en mededelingen van de vereniging aan bod.

Auteurs en redactiemedewerkers van dit nummer: Lieven Guffens, Maurits Heuninckx, Leo Lindemans, Ingo Luypaert, Jan Meeussen en Maurice Willocx.

Men kan zich abonneren voor deze driemaandelijkse publicatie, door storting van 350 fr. + 50 fr. verzendingskosten voor de inschrijvers van buiten de gemeente, op rekening nr. 068-2164258-21 van HOM-Opwijk, of rechtstreeks bij een HOM-bestuurder. Losse nummers kosten 120 fr. + event. verzendingskosten.

De HOM-abonnees (leden) genieten een heemkundige dienstverlening en krijgen bijzondere voorwaarden bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging.

Contactadres (waar ook vrijblijvend een proefnummer uit een vorige jaargang kan bekomen worden): M. Willocx, Bolstraat 93, Opwijk - tel. 052-35 50 27, e-mail: heemkringopwijk@hotmail.com          


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-