HOM-mededelingen

september 2000


Open Monumentendag 2000 in Mazenzele

Monumentenwandeling en Sint-Pieterskerk

Op zondag 10 september 2000 was er een grote belangstelling voor de HOM-activiteit op Open Monumentendag in Mazenzele 'In de voetsporen van pastoor Peeter Verhasselt (Mazenzele 1538-1557)', met een geleide monumentenwandeling en een gegidst bezoek aan de Sint-Pieterskerk (met dank aan de Kerkfabriek Sint-Pieter Mazenzele).

Op de monumentenwandeling was er vooral aandacht voor de pastorie, Mazel-dorp, de Dries (beschermd als monument) en omgeving, de oude heerweg Brussel-Dendermonde, naar de Molenkouter en de molen (beschermd respectievelijk als dorpsgezicht en als monument), naar de nog bestaande oude huizen en boerderijtjes, naar de kapellen en de andere 'kleine' monumenten en naar diverse landschapselementen.

In de kerk (beschermd als monument) werd ook de bijzondere interesse gewekt voor de merkwaardige 16e-17e eeuwse kunstschatten, voor de klokken (o.a. de oude tiendeklok van 1639), voor de plaatsen van de kerk die niet konden bezocht worden (met fotovergrotingen en tekeningen) en uiteraard voor het voor deze gelegenheid geŽxposeerd 16e eeuws manuaal van pastoor Peeter Verhasselt (waarin ook een aantal aanduidingen en verwijzingen voorkomen naar het jaarthema 'tijd' van Open Monumentendag 2000).

Deze HOM-activiteit paste perfect in het kader van Open Monumentendag met het thema 'tijd'.
Hetzelfde kan natuurlijk niet gezegd worden van de tentoonstelling 'Uurwerken' die het Opwijks gemeentebestuur organiseerde op dezelfde dag. Huisklokken hebben weliswaar heel veel te maken met 'tijd', maar helemaal niets met monumenten. Zij maken nu eenmaal geen deel uit van ons onroerend erfgoed. En daar gaat het toch om bij Open Monumentendag. De tentoongestelde stukken hadden daarenboven schier geen enkele heemkundige waarde. De vertelsels van 'R.R.' in de laatste nummers van 't Opwijks Leven zullen daar niets aan veranderen.
Eens te meer misbruikte het Opwijks gemeentebestuur schaamteloos Open Monumentendag voor persoonlijke ambities met een onderwerp dat niets met monumenten te maken heeft.

Bij de HOM-activiteit werd een brochure verspreid met een beknopte bezoekgids van de kerk (met de kunstschatten) en een overzicht op een kaart met een beschrijving en toelichting bij de belangrijkste wetenswaardigheden langs het wandeltraject, met een uitgebreide bronnen- en literatuurlijst.

Wie nog een exemplaar van dit geschrift (16 p.) wenst, kan dit bekomen op ons contactadres: Bolstraat 93 Opwijk, tel. 052/35.50.27. Prijs: 30 fr. Wie een exemplaar met de post wenst toegestuurd te krijgen stort 70 fr. op rekening 068-2164258-21 van HOM-Opwijk met vermelding 'Brochure OMD 2000'.

Tegen eind september e.k. wordt de volledige inhoud van deze brochure bij de heemkundige bijdragen op deze HOM-internetsite heemkringopwijk.net/HOM-alg geplaatst.

Het HOM-bestuur.     

 

De Sint-Pieterskerk van Mazenzele, met langs de achterzijde de oude kalvariegroep. Daarrond nog het oude kerkhof en op de achtergrond de pastorie.

Pentekening van Jan Heuninckx, oktober 1985.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-