HOM-mededelingen - Openbaarheid van bestuur - 1

Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

september 2001


 Openbaarheid van bestuur

De laatste paar maanden vroeg de Heemkring aan het Opwijks gemeentebestuur een afschrift (kopie) van een aantal bestuursdocumenten, overeenkomstig de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Het ging telkens om documenten in verband met thema's die de HOM, als onafhankelijke maarschappelijk geŽngageerde vereniging, sterk interesseren.

In schier alle gevallen scheepte het College van Burgemeester en Schepenen de vragen af met volledig irrelevante argumenten. Zij bleef telkens weigeren, ondanks de wettelijke bepalingen, de bestuursdocumenten openbaar te stellen. 

Overeenkomstig de strikt vastgelegde procedure vroeg het HOM-bestuur hieromtrent het advies van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Deze Commissie stelde in alle gevallen het gemeentebestuur volledig in het ongelijk. Een gemeenteambtenaar moest hierbij voor deze Commissie flagrante onjuistheden in de antwoorden van het College toegeven. 

En toch bleef het College, ondanks deze duidelijk gemotiveerde externe adviezen door een bevoegd beroepsorganisme, weigeren om een afschrift van de betrokken documenten aan de Heemkring te bezorgen.

Het gemeentebestuur overtreedt hiermee de bepalingen van de federale wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten en het Vlaams decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur na te leven !

Wij vinden het absoluut onverantwoord dat burgers zoveel moeite ondervinden bij het Opwijks gemeentebestuur voor de toepassing van de wettelijke regeling betreffende openbaarheid van bestuur.

BIJLAGEN:

Advies van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten  dd. 5 juni 2001 (i.v.m. het Ontwerp Structuurplan Opwijk)

Advies van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten  dd. 23 augustus 2001 (i.v.m.de inventaris van het gemeenteklijk heemkundig archief)

Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten

Vlaams decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Diverse regelgeving i.v.m. openbaarheid van bestuur (m.i.v. uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven,...).


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-