Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

oktober 2001


Oude-pastoriedreef met bomen (?)

Op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen gaf de Heemkring in het najaar van 2000 een gemotiveerd advies voor straatnamen voor de verkaveling 'Nanove' en voor de nieuwe straat tussen de Gasthuisstraat en de oude pastorie.

Omwille van de historische en functionele verbondenheid van de baan met de oude pastorie stelde het HOM-bestuur voor om de straat de naam 'Oude pastoriedreef'' te geven. Zij werd immers aangelegd op het eeuwenoude tracé van de landelijke aarden baan tussen de Gasthuisstraat en de oude pastorie.

De oude pastorie, met inbegrip van de bijgebouwen en de oorspronkelijke omgrachte tuin, is beschermd als monument bij ministerieel besluit van 23 maart 1998. De betrokken toegangsweg (die op dat ogenblik nog eigendom was van de eigenaars en bewoners van de oude pastorie), verdiende mee opgenomen te worden in de wettelijke bescherming van de oude pastorie met de tuin. De straat die nu op het tracé aangelegd wordt, was echter reeds voorzien op het voorbijgestreefd maar spijtig genoeg nog steeds vigerend Bijzonder Plan van Aanleg 'Nanove'' (B.P.A. nr. 5, 1955-1992).

De bedding voor de toegangsweg naar de toenmalige pastorie werd aangekocht (of gekregen) door pastoor Joannes Van Opdenbosch in 1761 van Anne-Marie Verspecht (weduwe van Paul Van Ransbeeke). Door de aanleg van de weg werd de pastorie dus ook bereikbaar voor wagens (karren).

In 1833 schenkt de neef en erfgenaam van pastoor J. Van Opdenbosch (Jan Baptist Wambacq, Essene) de dreef aan de kerkfabriek die eigenaar was van de pastorie. Dit gebeurde op last van een eeuwigdurend jaargetijde in de St.-Pauluskerk (dat nu nog bestaat).

Na de bouw en ingebruikname van de nieuwe pastorie op de Singel in 1847-'50, werd de oude pastorie, met de toegangsdreef, door de kerkfabriek aan een particulier verkocht.

Deze particuliere baan (vroeger langs de kant Gasthuisstraat afgesloten met een hekken) was met bomen afgezoomd (dreef).

Na een principiële beslissing op de gemeenteraad van 26 april 2001 werd op de gemeenteraad van 27 september 2001 definitief de naam 'Oude-pastoriedreef' weerhouden, niet alleen voor de straat tussen de Gasthuisstraat en de oude pastorie (deel dat volledig buiten de verkaveling 'Nanove'' ligt), maar ook voor de verkavelingstraat tussen de Nanovestraat en de oude pastorie (volledig nieuwe straat die dus geen enkele functionele of historische verbondenheid heeft met de oude pastorie).

Op dit ogenblik is de Oude-pastoriedreef een eerder banale straat qua uitzicht en afwerking, met een ordinaire asfaltverharding.

Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de Oude-pastoriedreef dergelijke standaardafwerking zal behouden en stelden dan ook aan het gemeentebestuur voor om tenminste het deel tussen de Gasthuisstraat en de oude pastorie (deel op het tracé van de vroegere toegangsdreef) een reëel dreefuitzicht te geven door langs weerszijden van de weg passende bomen te planten.

Klik hier voor het HOM-advies voor de straatnaamgeving.

Klik hier voor de tekst van onze brief aan het gemeentebestuur.

Detail van de "Caerte Figurative" (opmetingsplan) van 1822 met de "nieuwe poorte" (oosthoek) van de oude pastorie met de brug over de wal en een deel van de dreef (met bomen) naar de huidige Gasthuisstraat.

Klik op de miniatuurafbeelding
voor vergroting

Recent zicht van de Oude-pastoriedreef vanuit de Gasthuisstraat (foto 14-10-2001). Achteraan de beschermde oude pastorie (schuur).

www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-