Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

oktober 2001


Schuur oude pastorie

Het HOM-bestuur stuurde volgende brief aan het Opwijks gemeentebestuur:

Opwijk, 18 oktober 2001

 

College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Opwijk

Gemeentehuis

1745 OPWIJK

Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen,

Betreft: Opwijk, Oude -Pastoriedreef, schuur oude pastorie

Reeds sinds maart 1999 drongen wij er bij het Opwijks gemeentebestuur herhaaldelijk op aan een initiatief te nemen om een einde te stellen aan de aftakeling van de lemen vakwerkschuur van de oude pastorie in de Oude-Pastoriedreef in Opwijk (beschermd monument KB 23 maart 1998).

Wij trokken onder meer de aandacht op de verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur en meer specifiek van de burgemeester ten aanzien van een wettelijk beschermd monument.

Wij stellen vast dat er ondertussen nog niets gebeurde aan de deels ingestorte lemen vakwerkschuur.

Vergelijking van de foto's van de situatie van begin 1999 (o.m. bij het verslag van de gemeentelijke technische dienst dd. 26 januari 1999) en de huidige toestand tonen overduidelijk aan dat de algemene toestand van de schuur ondertussen erg verslechterd is. Delen van de buitenwanden en van het dak zijn ingestort. Er gebeurde ondertussen geen enkel beschermingswerk, noch door de eigenaar, noch door de gemeente.

Recent hadden wij inzage in het ontwerp van lijst van leegstaande gebouwen in de gemeente Opwijk. Tot onze verbazing is er in deze lijst nergens sprake van de schuur van de Oude Pastorie van Opwijk. Aangezien deze schuur gedeeltelijk is ingestort, bestaat er ons inziens geen twijfel over de leegstand.

Wij stelden vast dat u recent de openbare weg die langsheen de schuur loopt, voor alle verkeer heeft afgesloten wegens acuut instortingsgevaar. Een duidelijker signaal is niet mogelijk, vermoeden wij.

Zoals u weet is de oude pastorie, met inbegrip van de schuur, beschermd als monument. Wij hebben u in het verleden reeds herhaaldelijk gewezen op de slechte toestand en vroegen u zelf enig initiatief te nemen, zoals u trouwens wettelijk perfect kan.

De taks op de leegstand is precies bedoeld om eigenaars aan te zetten hun onroerend patrimonium in goede toestand te bewaren. Ook in dit concrete geval kan dat een aanzet zijn.

En van de uitzonderingen is onder meer een beschermd monument waarvoor een restauratieaanvraag lopende is. Bij ons weten is dat voor de schuur van de Oude Pastorie niet het geval tenzij de gemeente hiervoor recentelijk een concreet initiatief zou genomen hebben.

Als heemkundige vereniging dringen wij er hierbij opnieuw op aan dat het gemeentebestuur eindelijk een concreet initiatief zou nemen om verdere aftakeling van het monument te stoppen en om het gebouw te herwaarderen.

Wij vragen u ook ons op te hoogte te stellen van het gevolg dat er gegeven wordt aan deze zaak.

Met de meeste hoogachting,

voor het HOM-bestuur,

Maurice WILLOCX

bestuurder 

Ingo LUYPAERT

voorzitter

Schuur oude pastorie 14-10-2001 Schuur oude pastorie 14-10-2001

Enkele recente beelden van de beschermde schuur van
 de oude pastorie (14 oktober 2001). 

Schuur oude pastorie 14-10-2001 Schuur oude pastorie 14-10-2001

www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-