Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

februari 2001


Wordt de 'Vlaamse Staak' gerestaureerd ? 

Met een brief van 1 december 2000 maakte Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (Lebbeke) ons een kopie over van zijn brief van dezelfde dag aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - AROHML - Afdeling Monumenten en Landschappen betreffende de omgevallen grenspaal tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (de 'Vlaamse Staak') aan de grens Opwijk-Lebbeke op de Gewestweg N47. Ook Heemkring Lebbeke ontving deze informatie.

Deze grenspaal, in blauwe hardsteen, is erg oud. In het geheugen van de oudste inwoners stond die arduinen zuil er reeds toen hun grootouders kinderen waren. Werd hij geplaatst bij de aanleg van de steenweg Brussel-Asse-Dendermonde (eind 18e eeuw-ca. 1820) of bij de omvorming van de vroegere 'departementen' (onder het Frans bestuur) of de latere provincies onder het Hollands bestuur naar de Belgische provincies Oost-Vlaanderen en Brabant (vanaf 1830) ?

De kolom stond aan de westkant van de Steenweg op Dendermonde (Opwijk-'t Luik) - Brusselsesteenweg (Lebbeke) (dus rechts komende van Lebbeke naar Opwijk), op de linkeroever van de Klokbeek (die de gemeentegrens vormt, daar ter plaatse ingebuisd). De paal stond dus feitelijk juist op grondgebied Lebbeke.

Hij stond op de hoek van een veldbaan (op Lebbeke) en is wellicht uitgereden door een vrachtwagen of een landbouwvoertuig. De arduinen grenspaal -zie foto- brak in stukken.

Na enige rondvraag kwamen wij te weten dat de diensten van het Vlaams Gewest - Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant - District 212 Asse-Vilvoorde de brokstukken afvoerden en in hun werkloods onderbrachten.

De zaak wordt verder behandeld door de AROHML Oost-Vlaanderen - Cel Monumenten en Landschappen (Gent).

Volksvertegenwoordiger Dirk De Cock richtte ondertussen over deze zaak een schriftelijke parlementaire vraag aan Vlaams minister Johan Sauwens, bevoegd voor Monumenten en Landschappen.

Uiteraard pleit ook de Heemkring Opwijk-Mazenzele (en Heemkring Lebbeke) voor de bewaring, het grondig onderzoeken (inscripties,...?), de restauratie en de herplaatsing (best op een veiliger plaats) van dit historisch erg waardevol klein monument.

Wij houden u op de hoogte.

Grenspaal "De Vlaamse Staak"  

 

 

Grenspaal 'De Vlaamse Staak'. Foto 1978.

Volgens de overlevering werd de oorspronkelijke tekst 'Brabant-Flandre Orientale' door sommigen niet aanvaard. Bij een nachtelijke expeditie werd 'Flandre Orientale' weggekapt en vervangen door 'Oost-Vlaanderen'.

Rechts ziet men de veldbaan op Lebbeeks grondgebied.

 


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-