Genealogische dienstverleningHOM-leden (abonnees op HOM-tijdschrift) kunnen telefonisch informatie vragen uit onder meer volgende geÔnformatiseerde documentatie (ingevoerd op de computer):

  • de 23 fragmenten van genealogieŽn van de hand van Leo Lindemans die reeds verschenen in het HOM-tijdschrift

  • basisgegevens van ruim 4.200 doodsprentjes die reeds ingevoerd werden (naam en voornamen overledenen, burgerlijke stand en naam van echtgeno(o)t(e),..., openbare functie, eventuele bijzondere omstandigheden van overlijden, geboorteplaats en -datum, overlijdensplaats en -datum,...)

  • basisgegevens (zie 'doodsprentjes' + plaats van begraving) van ruim 3.950 ingevoerde doodsbrieven

  • bibliografie voor Opwijk en omstreken voor genealogie en familiekunde: gegevens over ca. 600 genealogieŽn, familiegeschiedenissen, stambomen, kwartierstaten, tijdschriftartikelen en andere publicaties van genealogische-familiekundige aard,..., met index op de familienamen

  • kohier 20ste penning (1541), met de o.a. namen van de eigenaars die belasting betaalden

  • metingboek bij het kaartboek 1725-'26 - kaarten 1, 2, 3, 4, 5 en 10, met o.a. de namen van de eigenaars en gebruikers van de percelen

  • de resultaten van de volkstelling van 1796 (jaar IV) van Opwijk en Mazenzele

  • de gegevens van de legger bij het kadastraal plan P.C. Popp van Opwijk en Mazenzele

  • de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten van 1928 - mannen. De invoering van de lijst van de vrouwen is in uitvoering.

Bel gerust op tel. 052-35 50 27 (M. Willocx, 's avonds na 18u30)

E-mail: heemkringopwijk@hotmail.com


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-