Rechtermuisknop

 

  

  
  

    Bewerkte bronnenbestanden

    Bijkomende heemk. bijdragen

    Heem- en geschiedk. publicaties

    Beeldbank Opwijk

    Archief- en documentatiestukken

    Multimedia

Info over HOM-lidmaatschap Registreren Inloggen

    Archief- en documentatiestukken

De eigenlijke archief- en documentatiestukken zijn enkel toegankelijk voor geregistreerde HOM-leden

Volgende archief- en documentatiestukken zijn reeds digitaal beschikbaar
(laatst geplaatsten staan bovenaan):

 • Opwijk algemeen

  • Jaarverslagen

   • Jaarboek der gemeente Opwijk - 1953 (CVP-Opwijk).

   • Jaarboek der gemeente Opwijk - 1954 (CVP-Opwijk).

   • Jaarboek der gemeente Opwijk - 1955-1956 (CVP-Opwijk).

  • Nieuw   Guldenboek van de gemeente Opwijk (april 1953-dec. 1976)

 • Opwijk - Bestuur

  • Burgerlijk Godshuis

   • Burgerlijk Godshuis Opwijk. Boedellijst of Inventaris, 1858.

  • Gemeenteraadsvergaderingen Opwijk

   • Verslagen van 31 oktober 1836 tot 15 september 1837.

 • Mazenzele - Bestuur

  • Divers

   • Verslag over beleid en werk tijdens 1965 & 1966.

  • Gemeentelijke reglementen en verordeningen

   • Sluitingsuur herbergen en openbare plaatsen, 1929.

   • Brandgevaar door droogte, 1921.

 • Mazenzele divers

  • Wapenschild en vlag

   • Het wapen of zegel van Mazenzele, in het Mazels Parochieblad van 15 juli 1956.

 • Opwijk - Grondgebied

  • Woningbouw

   • Aanvragen en toelatingen voor tijdelijke steenovens, Opwijk 1920-1934.

 • Personen en families

  • Mgr. E. De Smedt

   • In memoriam Mgr. Emiel Jozef De Smedt, in 'Ministrando'.

   • Rouwbrief 01-10-1995

   • Persartikel 'Van een jonge, glimlachende bisschop, Mgr De Smedt uit Opwijk'.

   • 'Zijne Exc. Mgr. Emiel De Smedt. 24e bisschop van Brugge', in Averbode's Weekblad van 31 aug. 1952.

   • Krantenartikel 8 september 1952 'De canonieke aanstelling van Mgr.De Smedt te Brugge'.

   • Krantenartikel 30 juni 1950 'De wijding van Mgr De Smedt. Een ontroerende plechtigheid te Mechelen'.

   • Krantenartikel 28 juni 1950 'De bisschoppelijk wijding van Z. Exc. Mgr De Smedt te Mechelen'.

  • Jan Lindemans

   • Jan Lindemans, in 'Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde', 1967.

  • Jan Heuninckx

   • Tijdschriftartikel 'Hoe men tekenleraar wordt. Jan Heuninckx die tovert met lijn en kleur.'.

  • Gillis Van Lokeren

   • Testament pastoor Gillis Van Lokeren, 1634.

  • Broeder Alfons Van den Broeck

   • Publicatie 'Broeder Dr. Denijs - M (Alfons Van den Broeck, 1890-1963).'

  • Juffrrouw Josijne 't Kint

  • Jan Frans Drijvers

   • Artikel 'Jan Frans Drijvers (1858–1914). Vlaamsgezind en sociaal bewogen priesterschap.'

  • Pastoor-Deken J. Van Hemel

   • Lofdicht door een leerling van de zondagschool, opgedragen aan pastoor Van Hemel, 1839.

  • Pastoor Jan Van Opdenbosch

   • Lofdicht bij gelegenheid van het 50-jarig pastoorschap van Jan Van Opdenbosch, 1808.

  • Jef Houthuys

   • Artikel 'Humo sprak met ACV-voorzitter Houthuys.'

  • Achilles Bragers

   • Overlijdingsbericht Achille P. Bragers (° Opwijk 1887 - † New York 1955) in 'Caecilia'.

  • Leo De Nil

   • Leerbrief.

  • Jan Miers

 • Verenigingen

  • Sint-Pietersharmonie, Mazenzele.

   • Lidmaatschapboekje van de Sint-Pietersharmonie 'Al groeiend, bloeiend' van Mazenzele, 1929.

  • Sint-Vincentiusgenootschap Opwijk

   • Sint-Vincentius a Paulo genootschap Opwijk. Lijst van de bezochte huisgezinnen, 19de eeuw.

   • Brochure 'Eeuwfeest der Conferentie van Sint Vincentius a Paulo te Opwijk' (1957).

   • Brochure 'Sint-Vincentius a Paulo genootschap. Diamanten Jubelfeest 1856-1931'.

   • Brochure 'Sint-Vincentius a Paulo genootschap Opwijk. Jubelfeesten 1856-1906'.

   • Sint-Vincentius a Paulo genootschap. Lijsten van omhalingen, 1847 en 1858.

  • Sint-Vincentiusgenootschap Mazenzele

   • Brochure 'Sint-Vincentius a Paulo genootschap Mazenzele. Gouden Jubelfeest 1858-1908.'

  • Harmonie De Volherding

   • Verslag Sint-Cecilia 1920

   • Verslag Sint-Cecilia 1919

   • Muziekpartituur met liedtekst 'De Volherders-Les Persévérens'.

  • Sint-Pietersgilde Mazenzele

   • Programma Jubelfeesten 400 jaar Sint-Pietersgilde, 28-29 mei 1950'.

  • Jaarmarktkring Nijverseel

   • Reglement (oprichting) 3 juli 1895.

  • Diversen

 • Bij de notaris

  • Diversen

   • Schenkingsakte echt. De Smedt-Staes aan Bureel van Weldadigheid Opwijk, 2.000 frank, 23 september 1868.

   • Afschrift van vonnis 17.01.1784 door burgemeester en schepenen van Opwijk op 5.10.1778 ten voordele van Pieter Verhaegen te Dendermonde ten laste van Hendrick Goossens.

   • Akte voor meier, burgemeester en schepenen Opwijk, 1767.

  • Huwelijksovereenkomsten

   • Huwelijkscontract tussen Frans (Franchois) Aelbrecht en Petronella Van Damme, verleden voor de Opwijkse schepenbank op 19 mei 1787.

   • Huwelijkscontract van Peeter Joos en Anthonette Bayens, voor griffier Jan Frans De Lantsheere te Opwijk, 21.10.1773.

  • Kavel- en verdeelakten

  • Verkoop gronden en huizen

   • Overeenkomst tussen Adriaen Van Caeckenbergh te Opwijk en Peeter Van Malderen te Lebbeke over betaling van verkoop van land te Opwijk, Kerseveld, 17.03.1783.

   • Verkoop door Pieter De Lannoij, voogd van kinderen van Jan van Nieuwenhuijse en Anna Marie van Gucht te Baardegem van de helft van een hofstede te Nijverseel, Kerseveldstrate, aan Adriaen Caeckenbergh, 22.10.1778.

  • Boedelbeschrijvingen

  • Notarissen

   • Eedaflegging van notaris François Joseph Cantoni voor de Opwijkse burgemeester Petrus Josephus De Smedt op 10 september 1850.

 • Kerk en parochies

  • Sint-Pauluskerk Opwijk

   • Sint-Pauluskerk Opwijk. Plan bij de restauratie van vier vensters van het koor, 1907.

   • Sint-Pauluskerk Opwijk. Sint-Pauluskerk. Plannen voor een nieuw hoogzaal, 1877.

   • Reglement betreffende het luiden van de klokken, 19de eeuw.

   • Stukken betreffende de verpachting van de kerkstoelen, 1806- 1809.

   • Rekening voor steenvervoer voor de nieuwe sacristie, 1761.

   • Contract met Francois Fisuel over het gieten van drie nieuwe kerkklokken, 1660.

   • Lijst van parochianen die door de kerkmeesters aangezocht zijn om steen te halen voor de bouw van een kerkmuur, 1808.

   • Contract tussen schaliedekker David van Beirle enerzijds en de pastoor, burgemeester, schepenen en kerkmeesters anderzijds over het dekken van de zijkoren van de kerk, 1606.

   • Aantekening betreffende de verpachting van het luiden van de klokken, 1806-1810.

  • Sint-Pieterskerk Mazenzele

   • Herstel van de klokkenstoel in 1916.

   • Schade aan het dak van de kerk na een onweer, dec. 1720.

   • 'Devis estimatif' voor het verlengen van de Kerk, 1833.

   • Wijzigingen 1844 (lambrisering, buitendeur en poort in blauwe hardsteen). Beschrijving, aanbesteding en betalingen.

   • Meting van het daktimmerwerk voor het schip van de kerk, 1654.

  • Parochie Droeshout

   • Staat van de gezinnen van Droeshout, 1907 (met aanvullingen in de volgende jaren), door pastoor E. Vermeyen.

   • Handboek tot inlichting' - Dagboek van pastoor E. Vermeyen 1895-1912.

  • Opwijk Sint-Paulus - Jaargetijden en fundaties

   • Stukken betreffende jaargetijden. Joanna Jozina 't Kindt, 1758. Afschrift 1795.

   • Stukken betreffende jaargetijden. Catharina Vander Hasselt en Thomas 't Kindt, 1757. Afschrift 1795.

   • Stukken betreffende jaargetijden. Ignatius Van den Breen en Anna De Hauwer, 1777.

   • Stukken betreffende jaargetijden. Pauwel Van Capenberghe en Jenne Piets, 1702.

   • Nota van de pastoor over wat de griffier en de schepenen schreven over het verzoek van de pastoor betreffende de reductie van jaargetijden en fundaties, begin 17de eeuw.

  • Kerkbestuur Opwijk Sint-Paulus

   • Omzendbrieven van het aartsbisdom aan de parochies, 1800-1804.

   • Processen-verbaal van de verpachting van de goederen van kerkfabriek en Heilige-Geesttafel, 1744-1747 - 1.

   • Affiche over de verkoping van bomen door kerkfabriek en Heilige- Geesttafel, 1763.

   • Staat van de inkomsten van de cure en de kapelanie van Sint-Niklaas, 1571.

   • Aantekeningen betreffende inkomsten en uitgaven in 1767.

   • Staat van verpachte gronden, ca. 1803.

   • Attest van meier De Clippeleir over de geplogenheden inzake zondagsarbeid, 1690.

   • Aankondiging van de openbare verpachting van de goederen van kerkfabriek en Heilige-Geesttafel, 1740.

   • Contract tussen pastoor Gillis Van Lokeren en de meier en schepenen van Opwijk, 1618.

   • Register van gronden en renten ... 16de eeuw.

   • Inventaris van het geld in de 'comme' van kerkfabriek en Heilige-Geesttafel, 1760.

  • Mazenzele Sint-Pietersbanden

   • Verkoop van de hofstede De Rop, 1920.

   • Uittreksel uit de doopregisters 1780.

   • Levering en plaatsing van 'blauwe' en 'witte' steen, 1780. Voor pastorie, of kerk, of omheiningsmuren...?

  • Parochiepriesters Opwijk

   • Testament en codicil van pastoor Joris De Decker, 1541. Authentiek afschrift 1558.

  • Parochiepriesters Mazenzele

   • De E.H. Pissens, onderpastoor te Assche tot Pastoor van Maxenzele benoemd. Artikel in de Gazet van Assche 19 juli 1931.

   • Begrafenisplechtigheden van den E.H. Pastoor te Maxenzele. Artikel in de Gazet van Assche 19 juli 1931.

 • Onderwijs

  • Pensionaat Lindemans

   • Pensionaat Lindemans. Twee eeuwen onderwijs.

   • Pensionaat Lindemans. Prospectus.

   • Pensionaat Lindemans. Pensionnat des jeunes gens.

  • Meisjesschool Mazenzele

   • Huldetekst bij het 50-jarig bestaan van de meisjesschool van Mazenzele aan de Zusters H. Vincentius a Paulo van Opwijk (1952)- 3.

   • Huldetekst bij het 50-jarig bestaan van de meisjesschool van Mazenzele aan de Zusters H. Vincentius a Paulo van Opwijk (1952)- 2.

   • Huldetekst bij het 50-jarig bestaan van de meisjesschool van Mazenzele aan de Zusters H. Vincentius a Paulo van Opwijk (1952)- 1.

  • Meisjesschool Nijverseel

   • Huldetekst bij het 50-jarig bestaan van de meisjesschool van Nijverseel aan de Zusters H. Vincentius a Paulo van Opwijk (1947).

  • Fröbelnormaalschool

   • Knipsels uit het Normaalschoolleven Opwijk. Oudleerlingenkring Normaalschool O.-L.-Vrouw Hemelvaart 1939-1956.

 • Cultuur

  • Toneel

   • Affiche 'Smidje Smee' en 'De zak der misdaad', 1926.

 • Militie

  • Loting

   • Militiekanton Asse - Uitslag van de loting van 6 februari 1909.

 • Nijverheid

  • Melkerij Sint-Anna

  • Brouwerij De Smedt

   • Oprichting van de N.V. Brouwerij-Mouterij De Smedt, in bijlage van Staatsblad van 24 april 1938 (akte nr. 5750).

  • Melkerij Nosta

   • Verkoop van de melkerij S.V. Nosta aan de S.V. Zuivelfabriek Klein-Brabant, 1972.

   • Informatiebrochure ca. 1965.

  • Textielbedrijf Manta

   • Aandeel van de N.V. Manta Opwijk van 1.250 frank, 1930.

 • Zusters H. Vincentius a Paulo

  • Algemeen

   • Uit het leven gegrepen: het kloosterleven in Opwijk.

   • Fotoalbum '140 jaar Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Opwijk'.

   • Een 'schoon' leven in filmbeeld. Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Opwijk.

   • Congregatie der Zusters van de H. Vincentius à Paulo, Opwijk.

  • Klooster 1903-...

   • Diverse documenten in verband met de bouw van het nieuwe klooster in Opwijk (1903-1904).

  • Noviciaat

   • Congregatie der Zusters H. Vincentius a Paulo van Opwijk. Reglement noviciaat.

 • Kermissen en andere publieke feesten

  • Algemeen

   • Lastenboek 'Aanbesteding der Kermisplaatsen', 1948.

  • Statiestraatkermis

   • Programma Statiestraat-Kermis 1953

   • Dagbladartikel 'De grote reuzefeesten te Opwijk op 17, 18 en 19 september. Do en Mi krijgen een tweeling!', 1954.

 • WO I

  • Dagelijks leven in Opwijk en in Mazenzele

   • De bevoorrading van de bevolking, de armoede, de hulporganisaties

    • Nieuw   Van het Nationaal Hulp- en Voedselcomité tot de plaatselijke comité’s

    • ...

   • Vlaamse beweging en activisme in onze dorpen

    • Nieuw   Algemeen

    • Nieuw   Gevraagd dienstbetoon aan de Raad van Vlaanderen (Nationaal Verweer,…).

    • Nieuw   Propagandabijeenkomsten Raad van Vlaanderen-Nationaal Verweer in Opwijk.

    • Nieuw   Verslagen, brieven, fiches,… van de Opwijkse Briefschrijver Jos. Verdoodt.

    • Nieuw   De activisten in Opwijk... en hun geestelijke tegenstanders

    • ...

  • Onze soldaten in dienst

   • Nieuw   Dagboek 1914-1918 van Mazels frontsoldaat Jan De Nil.

   • ...


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-