Rechtermuisknop

 

  

  
  

    Bewerkte bronnenbestanden

    Bijkomende heemk. bijdragen

    Heem- en geschiedk. publicaties

    Beeldbank Opwijk

    Archief- en documentatiestukken

    Multimedia

Info over HOM-lidmaatschap Registreren Inloggen

     Lijst van heem- en geschiedkundige publicaties

De publicaties zelf zijn enkel toegankelijk voor geregistreerde HOM-leden.

Volgende publicaties uit de bibliotheek zijn reeds digitaal beschikbaar (laatst geplaatsten staan bovenaan):

Klik op de respectievelijke links voor meer informatie, inleiding, verwijzingslijsten,...

  Titel Auteur

Jaar

Aantal pag.

Geschiedenis en heemkunde Opwijk en Mazenzele

- Onroerend erfgoed herinnert aan WO I (Open Monumentendag 2015) Heemkring Opwijk-Mazenzele 2015 26
- De minnezangers van Opwijk Leo Lindemans 1995 183
- Symbolen in het Opwijks bouwkundig erfgoed. Geleide wandelingen in en rond Droeshout 't Stad. HOM 2002 60
- Aspecten van armoede en armenzorg bij ons, 16de-20ste eeuw HOM 2011 48
- Stop de tijd! HOM 2013 32
- Oude Opwijkse geslachten Lindemans Leo 2002 646
- De fortuin van juffrouw Johanna Josina 't Kint. (Opwijk: 8 Augustus 1693 - 13 Januari 1793). Naar authentieke documenten uitgegeven. Blocmans F. 1937 46
- Dag zuster... Dag meester... Dag juffrouw... 200 jaar onderwijs in onze gemeente. Tentoonstellingsgids. Meeussen Jan en Willocx Maurice 1991 46
- Jan Lindemans - Tentoonstellingsgids. Meeussen Jan en Willocx Maurice 1988 58
- Het gemeentebestuur en zijn huisvesting 1784-1984. HOM 1984 91
- Historiek der straten van Mazenzele De Nil Leo 1987 69
- Vriendenboek Leo De Nil Meerdere auteurs 1987 93
- Bijdrage tot een bibliografie van Opwijkse schrijvers - Aanvulling 1. De Mey Christine 1992 3
- Opwijk in oude prentkaarten. Van der Straeten Fernand 1973 43
- Ten huize van... Mgr. E. De Smedt. Florquin Joos 1977 43
- Broeder Dr. Denijs - M (Alfons Van den Broeck, 1890-1963). Van den Broeck Eugeen   26
- Stations langs 'Leireken' - Nijverseel. Callaert Philippe en De Bondt Louis   12
- Stations langs 'Leireken' - Opwijk. Callaert Philippe en De Bondt Louis   20
- Geschiedenis van Opwijk. Lindemans Jan 1937-'39  
- Inventaris van het archief van de Sint-Paulusparochie te Opwijk (16de-20ste eeuw) in Rijksarchief te Leuven (RAL) Put Eddy en Tuyls Martine 2004 42
- Van Papieren pennentrekken tot digitale bits en bytes HOM 2008 9
- Het onroerend erfgoed in Opwijk en in Mazenzele: een stand van zaken HOM 2011 32
- Parochie Sint-Pietersbanden. Tentoonstellingsgids 1985. HOM 1985 57
- De andere oorlog. Opwijk-Mazenzele 1914-1918. Tentoonstellingsgids 1989. HOM 1989 49
- Parochie Droeshout. Tentoonstellingsgids 1986. Meeussen Jan en Willocx Maurice 1986 80
- Te mooi om waar te zijn...? Propaganda en campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen in Opwijk en in Mazenzele. HOM 2010 28
- Le dossier d'un Brigand. De Lantsheere Th. 1898 74
- 25 jaar werking-25 jaar schenkingen. Uit vriendschap! HOM 2009 36
- 50 jaar Sterrenregen Droeshout 1964-1996.   1996 197

Archeologie Opwijk en Mazenzele

- Opwijk - Vetweyde (Droeshoutstraat-Groenstraat-Diepenbroek) - Vooronderzoek. De Smaele B., De Kreyger F., Pieters H. & Verdegem S. 2012 52
- Het grondradaronderzoek in de Sint-Pieterskerk te Mazenzele. De Decker Cynrik, Smeets Maarten & Vander Ginst Vanessa 2013 30
- Het archeologisch onderzoek in en rond de Sint-Pieterskerk te Mazenzele. Vander Ginst Vanessa & Smeets Maarten 2012 93
- Boomvallen met debitagemateriaal en enkele secundaire vondsten te Opwijk - Millenniumstraat (Vlaams-Brabant). De Maeyer W. & Wuyts F. 2008 5
- Opwijk – Millenniumstraat. Archeologisch onderzoek van een landelijke site. Wuyts Frederik & De Maeyer Wouter 2008 28
- Archeologisch onderzoek Borchtsite Opwijk. Basisrapport juli 2009. Heyvaert Bert, Trommelmans Raf, Wyns Gwendy, Acke Bert 2009 149

Archeologie regio en algemeen

- Archeologisch vooronderzoek Dendermonde – Kerkstraat 42. Reyns Natasja, Bruggeman Jordi 2011 41
- Archeologisch onderzoek Aalst Statieplein. Klinkenborg S., De Maeyer W., Cherretté B. 2010 16
- Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde. De Puydt Marjolijn, Smeets Maarten 2012 43
- Archeologisch vooronderzoek Buggenhout-Varentstraat (project Pennekes). Dierckx Lies, Reyns Natasja 2012 32
- Archeologisch onderzoek Asse-Krokegemseweg 22, 2013. Magerman Kristine, Saerens Steven 2013 44
- Middeleeuws leer voor het voetlicht. Schoenen en andere leervondsten uit archeologisch onderzoek op de Grote Markt in Dendermonde. Moens Jan   30
- Archeologie 2015. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2015 36
- Archeologie 2013. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2013 32
- Archeologie 2012. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2012 20
- Het karmelietenklooster van Aalst (prov. Oost-Vl.)(1497-1797): het gebouwenbestand, de begravingen en het fysisch-antropologische onderzoek. De Groote Koen, De Maeyer Wouter, Moens Jan, Quintelier Kim, Van Cleven Fanny, Vanden Berghe Ina & Vernaeve Wilfried   168
- Moorcel centrum - Archeologisch onderzoek. Klinkenborg S., De Maeyer W. 2009-2010 72
- Archeologisch vooronderzoek Sint-Gillis (Dendermonde) – Oud Klooster (Gevangenis. Reyns Natasja en Bruggeman Jordi 2011 42
- De Soldaat van Waterloo. Een archeologisch onderzoek midden in het slagveld. Bosquet Dominique, Yernaux Geneviève, Fossion Alain & Vanbrabant Yves 2015 12
- Archeologie 2014. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2014 27
- Zilveren munten uit de 18de eeuw gevonden op het dorpsplein in Moorsel (Aalst, prov. Oost-Vl.). Beeckmans Luk & De Buyser Frans 2012 8
- Archeologie 2007. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2007 17
- Archeologie 2008. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2008 17
- Archeologie 2010. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2010 17
- Archeologie 2011. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2011 21
- Archeologie 2009. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant. Degryse Hadewijch (redactie) 2009 21
- Een lijn door het landschap. Archeologie en het VTN-project 1997-1998 - Deel II. In ’t Ven Ingrid & De Clercq Wim 2005 318
- Een lijn door het landschap. Archeologie en het VTN-project 1997-1998 - Deel I. In ’t Ven Ingrid & De Clercq Wim 2005 269

Buurtwegen

- Nieuw   Een bewogen geschiedenis: Het archief van het bestuur der gemeentewegen. Leloup Geert, Strubbe Filip   6
- Onze buurtwegen juridisch bekeken. Een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers. Draye Anne Mie 2002 54
- Over trage wegen. Landelijke Gilden   40
- Het juridisch statuut van buurtwegen. Vandierendonck Patrick   23
- De Provincie Vlaams-Brabant en haar buurt- en voetwegen.     36

Erfgoed - algemeen

- Erfgoed in zicht. 10 handvaten voor een duurzaam lokaal erfgoedbeleid. D’hamers Katrijn & Vercauteren Gregory 2011 15
- Omgaan met oorlogserfgoed. Vernimme Nathalie 2010 61
- Ongeziene rijkdom. Blinde en slechtziende bezoekers openen de blik op kunst en erfgoed. Meerdere auteurs 2009 104
- Op een kier... Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant.     13
- Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris. Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw 2011 92

Onroerend erfgoed

- Nieuw   Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen Van Driessche Thomas en Van den Bremt Paul (red.) 2015 288
- Nieuw   Handleiding inventariseren van Bouwkundig Erfgoed Hooft Elise, Kennes Hilde, Meganck Leen 2013 47
- Import-Export. Themabrochure Open Monumentendag 2006. Oost-Vlaanderen.   2006 102
- Modern denken. Themabrochure Open Monumentendag 2008. Oost-Vlaanderen.   2008 96
- De sociaal-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in Vlaanderen. Meerdere auteurs 2011 110
- Landschappen, een kennismaking. Van de Voorde San en Huyghe Natalie 2013 22
- Monumenten, een kennismaking. Van de Voorde San en Huyghe Natalie 2012 22
- Wonen, een historische inleiding. De Caigny Sofie 2007 5
- Erfgoed in mijn straat. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed.     12
- Beschermen van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Verhulst Axel 2007 12
- Bouwkundig erfgoed in kaart gebracht. Methodologie en conclusies van de administratieve actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.     22
- Wonen. Een eigen huis, een plek onder de zon. Themabrochure Open Monumentendag 2007, Oost-Vlaanderen.   2007 106
- Onderhoud van funerair erfgoed.     76
- Zorg - Themabrochure Oost-Vlaanderen Open Monumentendag 2009.   2009 76
- Hout. Grondstof tot nadenken - Themabrochure Oost-Vlaanderen Open Monumentendag 2005.   2005 83

Genealogie, familiekunde en heraldiek

- Nieuw   Geboorte, huwelijk en dood. Parochieregisters als bron voor je historisch artikel. Lambrecht Thijs   12
- Heyvaert Opwijk-Merchtem. Proeve van een familiegeschiedenis.   Heyvaert Jean   86
  Oude Opwijkse geslachten Lindemans Leo e.a. 2002 646
- Stamboomr@ge. Zoek zelf uw voorouders.     9
- Over wezen en wafelijzers. Mogelijkheden en beperkingen van staten van goed in het historisch onderzoek. Vermoesen Reinhout 2011 16
- Généalogie de la famille De Lantsheere. de Schaetzen Marcel 1934 21
- Vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen. Van Waterschoot Patrick   12

Geschiedenis en heemkunde algemeen

- De kaart van de Franse ingenieurs-geografen 1745-1748. Ook Villaretkaart genoemd, voorloper van de kabinetskaart van Ferraris. Vandenghoer Carl   10
- Voor God, Vaderland en moedertaal. Kerk en natievorming in België, 1830-1940. Gevers Lieve 1997 27
- Schets van Belgies toestand, met betrekking tot de staetkunde,... Van de Walle Louis 1854 25
- Dagboek van een aartsbisschop. Een portretstudie van Matthias Hovius (1542-1620), in Trajecta - jg. 3 (1994). Put Eddy & Arline Craig E. 1994 15
- Volksremedies uit een oud molenaarsboek - einde 18e eeuw. Van den Broeck Eugeen 1964 62
- De kalenderplaten van het Breviarium Grimani. Lindemans Paul 1984 11
- Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en Problemen. Blockmans W.P. & Prevenier W. 1975 38
- Arm-zalig? Percepties van armoede, 13de-18de eeuw. De Mecheleer Lieve 2011 45
  Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990. Van Molle Leen 1990 400
- Veldwerk/Denkwerk. Agrarisch erfgoed in Vlaanderen: stand van zaken en analyse. Woestenborghs Bert 2005 145
- Bibliografie aardappelen, frieten en frituur. Vanpée Dominique J.B.   18
- Een ware schat. Samenspraak over de pensioenkas. Eeckhout A. 1904 24
- Parochiale clerus en lager onderwijs in het zuiden van het koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830. De Vroede M. 2001 13
- In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen. Becuwe Frank 2009 293
- De Vincentianen in België 1842-1992. ]an De Maeyer Jan & Wynants Paul 1992 410
- Een omstreden verbruiksbelasting: de stedelijke octrooien in België (1799-1860). Segers Yves 2000 44

Publicaties Regio

- Costumen der Stede ende Lande van Dendermonde, 1773.     93
- Costymen vande twee steden ende Lande van Aelst, 1618.     213
- Dichterlijke Nalatenschap van Jan-Frans Stallaert (Merchtem. Stallaert Karel-Frans 1869 153
- Onse Lieve Vrouwe van Lebbeke by Dendermonde.     75
- Inventaris van het Modern Archief van de gemeente Baardegem (leeszaalversie).     218
- Archeologisch onderzoek Moorcel Centrum (dec. 2009- juli 2010). Klinkenborg S., De Maeyer W. en Cherretté B. 2010 72
- Stations langs 'Leireken' - Aalst. De Bondt Louis & Callaert Philippe   23
- Stations langs 'Leireken' - Moorsel. De Bondt Louis & Callaert Philippe 2010 23
- Stations langs 'Leireken' - Baardegem. De Bondt Louis & Callaert Philippe   28
- Stations langs 'Leireken' - Peizegem. De Bondt Louis & Callaert Philippe 2009 20
- Stations langs 'Leireken' - Steenhuffel. De Bondt Louis & Callaert Philippe   21
- Notice historique sur la ville de Termonde. Wytsman Klemens 1849 28
- Inventaire des archives de la ville de Termonde.   1866 144
- Geschiedkundig overzicht der versterkingswerken van Dendermonde.     14
- Rentboek van het begijnhof van Dendermonde. Broeckaert Jan 1901 53
- Dendermondiana. Broeckaert Jan   20
- Stad en heerlijkheid Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen - III. Straatnamen van Dendermonde. De Vlaminck Alphons L. 1866 377
- Sint-Blasiushospitaal te Dendermonde.     15
- Het voormalig Hertogdom Brabant. Van Zinnick Bergmann F.J.E. 1856 403
- Archiefgids voor de economische geschiedenis van de Denderstreek. Meert Jeroen 2005 201

WO I

- Nieuw   Study guide - In Flanders Fields Museum.     31
- Nieuw   Parochieverslagen over de Eerste Wereldoorlog. Een goudader voor lokale geschiedschrijving. Vanden Bosch Gerrit   10
- Desertie naar de vijand in het Belgische frontleger tijdens de Eerste Wereldoorlog - Deel 2. Monballyu Jos   36
- Desertie naar de vijand in het Belgische frontleger tijdens de Eerste wWereldoorlog - Deel 1. Monballyu Jos   29
- Soldatenkrantjes tijdens Wereldoorlog I. Een onderzoek naar beeldvorming. Bober Eric 2013 80
- Het Vlaamsgezinde dagblad De Belgische Standaard van de Kapucijn Ildefons Peeters. 1915-1919. Hildebrand P. 1957 254
- De Dienst der Onderwaterzetting van het Ysergebied te Nieuwpoort en de Compagnie van de Sapeurs-Pontonniers   1957 11
- Tijdschriften in de kampen voor Belgische vluchtelingen, 1914-1918. Kuipers Arno 1998 11
- De Groote Oorlog in Vlaams-Brabant. Pedagogisch dossier. Donvil Ruben & Van de Vijver Herman 2014 27
- Van arrangeren tot renseigneren. Smaad en geweld van militairen tegen hun oversten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Simoens Tom 2011 39
- Schetsen uit het vluchtoord Uden. Brounts Louis 1918 93
- Remembering Herbert Hoover and the Commission for Relief in Belgium. Pedagogisch dossier.     28
- Imago Mortis. Beschouwingen rond gevallen Belgische militairen in de periode 1914-1918. De Vuyst Paul 2006 12
- Wederopbouwarchitectuur na WO I (Dendermonde, Nieuwpoort, Antwerpen, Lier, Mechelen, frontstreek,... Dverse auteurs 1983 66
- Het Belgisch Militair Gerecht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een portret van de geëxecuteerden. Maes Jacques 2005 39
- Hondse oorlog! Dieren in de Grote oorlog 1914-1918.   2009 31
- Erkenning voor “onze helden van den IJzer”? De Block Stefan 2009 176
- De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918). Meul Mieke 2002 41
- 1918. De kanonnen zwijgen: opnieuw vrede? Meerdere auteurs 2008 5
- Een kijk op de administratieve organisatie van het “Etappegebied” tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vandenbogaerde Sebastiaan 2010 194
- Dendermonde tijdens WO I. Van den Heule Gert 2001 123
- Een Belgisch regiment te velde. Breton Willy 1916 5
- Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog. Wils Lode 1974 216
- België's verzet tegen de Duitsche overheersching. Massart Jean 1915 5

WO II

- Nieuw   De geschorene en de scheerster. De vrouw in de straatrepressie na de Tweede Wereldoorlog. Van Loon Carolien 2008 34
- Nieuw   De bestraffing van de collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog. Beeldvorming en onderzoek. Aerts Koen 2009 38
- Belgium in exile 1940-1944. Belgische regering, vluchtelingen en soldaten in Groot-Britannië. Bernardo y Garcia Luis Angel & Elaut Geertrui 2010 35
- Beschadigd België. Oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog.   2012 81
- Straf- en zuiveringsdossiers na WO II als bron voor lokale geschiedschrijving. Wouters Nico 2012 10
         

www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-