Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-lidmaatschapAls lid van de Heemkring Opwijk-Mazenzele ontvangt men:

exclusieve toegang op deze site
  - tot gedigitaliseerde HOM-archief en -documentatie
  - tot diverse heemkundige publicaties (boeken, brochures,...)
  - tot Opwijkse bewerkte bronnenbestanden
  - tot bijkomende heemkundige bijdragen
  - tot diverse heemkundige multimediabestanden (films, diapresentaties, geluidsbestanden,...)

exclusieve toegang tot alle delen van de Beeldbank Opwijk

exclusieve toegang via internet tot de al digitale archief- en documentatiebestanden (m.i.v. bibliotheek)

een heemkundige (en genealogische) dienstverlening (onder af te spreken voorwaarden)

bijzondere voorwaarden (prijsreductie) bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging

Het HOM-lidmaatschap kost slechts 2,50 euro per jaar (dit is nieuwe regeling vanaf het voorjaar 2009).

Het lidmaatschap loopt steeds tot het eerstvolgend Nieuwjaar.
Men kan op elk moment intekenen. Men betaalt slechts proportioneel voor de rest van het lopende jaar. Wie in het 1ste tertiaal (jan.-april) instapt betaalt 2,50 euro. Wie in het 2de tertiaal (mei-augustus) intekent betaalt slechts 2,00 euro en wie vanaf september instapt betaalt slechts 1,50 euro voor de rest van het lopende jaar.

Gelieve het overeenkomstig bedrag bij voorkeur te storten op rekeningnummer BE17 0682 1642 5821 van HOM Opwijk (met vermelding van naam en volledig adres bij 'Mededeling' a.u.b.), of rechtstreeks te betalen aan een HOM-bestuurder of vast medewerker (tegen ontvangstbewijs).
Bij overschrijving vanuit het buitenland: gelieve ook de
IBAN code (BE 17-0682-1642-5821) en de BIC (Swift) code (GKCCBEBB) te vermelden.

De toegang tot de delen van deze website en van de Beeldbank Opwijk die exclusief voorbehouden zijn voor de HOM-leden gebeurt met een persoonlijk loginnaam. Hiervoor dienen de leden geregistreerd te zijn. Voor de registratie: klik hier.


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-