Rechtermuisknop

 

  

  
  

Opwijk - Beperkte literatuurlijst


Om te sorteren: klik op de kolomkop.

Enkel de publicatie in boekvorm (en brochures) zijn hier opgenomen.
Voor meer info bij nog beschikbare en/of gepubliceerde publicaties: klik op de link '***' in de middelste kolom.

                                      

Auteur

Titel

Link

 

Uitgever

Bijzonderheden

Lindemans Jan

Toponymie van Opwijk.

*** 1930

Heruitgegeven door HOM in 1997

70 jaar CVP-CD&V Opwijk-Mazenzele. 1946-2016.

2016

CD&V Opwijk

100 jaren Opwijk

2000

Gemeentebestuur Opwijk

Opwijk ons dorp. Een situatieschets van groot Opwijk vanuit het recente verleden.

1978

Davidsfonds Opwijk

Vunckx François 

De vijfvoudige moord te Mazenzele - 2 februari 1886.

1986 

François Vunckx 

Van Riet Frans

Den Bareel

2007

Marktkring 'Hoop in de toekomst'

Lindemans Jan  

Bijdrage tot de geschiedenis van Opwijk. 

*** 

1988 

Heemkring Opwijk-Mazenzele 

De Nil Leo

Historiek der straten van Mazenzele.

Artikelenreeks gebundeld en heruitgegeven door Heemkring Opwijk-Mazenzele in 1987

De Smedt Flor, met bijdragen van Em. prof. dr. W.L. Braeckman, mevr. dr. E. Cockx-Indestege en Fr. Van der Jeught

Het manuaal van Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele 1538-1557. Het landelijke leven in de 16e eeuw.

***

2000

Gezamenlijke uitgave van Heemkring ASCANIA (Asse) en Heemkring Opwijk-Mazenzele

De Mey Christine

 

Bijdrage tot een bibliografie van Opwijkse schrijvers.

1989

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Dag zuster... Dag meester... Dag juffrouw... 200 jaar onderwijs in onze gemeente.

1991

Het Streekboek

Meersman Leo, Demaegd Marcel, Michiels Jan, Chabert Jos, Mannaert Ward, Ockeley Jaak, Vunckx, François, Heuninckx Jan, De Coninck Petrus, Van den Broeck Eugeen en De Nil Leo

Vriendenboek Leo De Nil. 

 

***

 

1987

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Lissens Hugo

Het Eeksken. Het gehucht en zijn mensen.

2013

Lissens Hugo

De Ridder Hugo

In de Neerveldestraete

2014

De Ridder Hugo

Heyvaert J.

Genealogische ontleding van de staten van goed van Opwijk (1570-1795).

***

1976

Verstraeten Robert

 

Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890.

1993

Verstraeten Robert

Verberckmoes Frans

Alfabetisch repertorium van de families te Opwijk van 1601 tot 1900 (3 delen).  

1994 

Van Buggenhout Gust  

Opwijkse kapelletjes.  

1978 

De Vlaamse Toeristische Bibliotheek (VTB) 

Verbesselt Jan  

Het parochiewezen in Brabant, deel V (Mazenzele) en deel VII (Opwijk). 

1960 en 1967 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant  

Van der Linden Julien

 

Notice sur quelques objets d'art de l'église d'Opwyck.

1901

 

Denis Coeckelberghs Denis, Jansen Jaak en Janssens Wilfried

 

Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Brabant, Kanton Asse.

1979

 

Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

 

De Smedt J. 

 

De sansculotten in Frankrijk, in België en in Assche en Omsteken.

1898

 

Van Duerm Herman

 

Studie van B.T.K.-project 'Valorisatie onroerend patrimonium'.

1985- 1986

Projectpromotor: Heemkring Opwijk-Mazenzele

Wauters Alphonse  

Histoire des environs de Bruxelles, Livre troisième - B, Chapitre troisième (Maxenzeel).  

1855  

Aangevulde heruitgave 1971, Editions culture et civilisation Bruxelles  

De Brouwer Jozef  

Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796.  

1975 

Bouwen door de eeuwen heen - inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur/deel 2n, Vlaams-Brabant, Halle Vilvoorde.  

1975 

Ministerie van Nederlands Cultuur - Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, uitgegeven door Snoeck-Ducaju en Zoon n.v., Gent   

Heemkring Opwijk-Mazenzele  

Het gemeentebestuur en zijn huisvesting 1784-1984.  

1984 

Heemkring Opwijk-Mazenzele 

Tentoonstellingsgids 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Parochie Sint-Pietersbanden.

1985

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Tentoonstellingsgids

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Parochie Droeshout.

 

1986

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Tentoonstellingsgids

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Jan Lindemans.

 

1988

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Tentoonstellingsgids

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

De andere oorlog. Opwijk-Mazenzele 1914-1918.

***

1989

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Tentoonstellingsgids

De Ridder Jozef

 

Opwijkse geestelijken.

 

***

 

1992

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Dag zuster... Dag meester... Dag juffrouw... 200 jaar onderwijs in onze gemeente.

 

***

 

1991

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Tentoonstellingsgids

 

Van den Broeck Bert

Opwijkse woorden.

1988

VTB-VAB Opwijk

Ringoot Jan (Jan van den drikker)

 

Ons Opwijk verteld door Broeder Jan.

1985

 

VTB-VAB Opwijk

 

Verschuere Antonellus O.F.M.

 

Hoe zij groeide. 1847-1947. De congregatie van de zusters van St.- Vincentius à Paulo - Opwijk.

1947

 

Beckers Julienne

 

God maakt met ons geschiedenis. Zusters van de H. Vincentius à Paulo-Opwijk 1847-1987.

1987

 

Mariën Wilfried

 

Het klooster van de Zusters van St.-Vincentius à Paulo te Opwijk.

1996

 

Gemeentelijke Stuurgroep Archief

 

Geeurickx Paul

 

De Sint-Pauluskerk van Opwijk.

1983

 

De Vlaamse Toeristische Bibliotheek (VTB)

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918.

***

 

2004

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

 

Lindemans Jan

Pensionnat Lindemans, Opwijck FETES JUBILAIRES, 1713-1913, 1863-1913, Compte-rendu offert aux participants.

1913

Lindemans Leo

 

Geschiedenis van de familie Lindemans 1370-1980.

1979

 

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Sint-Pauluskerk Opwijk.

1986

Bezoekgids

Van Nijverseel, Pierre en anderen

1925-1985 - Klas 25-60.

1985

De Bie Eric, Hofman Karel, Hofman Paul, Houthuys Ben, Mannaert Jos, Mannaert Ward en Spinoy Marcel

50 jaar S.K. Sint-Paulus Opwijk. Een verhaal van vallen en opstaan.

1989

S.K. Sint-Paulus Opwijk

40 jaar CVP Opwijk.

1986

CVP-Opwijk

Biesemans Gaby

Kroniek K.W.B. Opwijk Sint-Paulus.

1987

KWB Opwijk

De Bondt Louis & Callaert Philippe

Leireken. De Geschiedenis van Lijn 61 Aalst-Antwerpen Zuid over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom.

1996

De Boeck Fritz

50 jaar Kerk Nijverseel.

1990

Michiels Wim c.i.c.m.

Pater Juul Callaert; Missionnaris van Scheut 1887-1974.

1992

Davidsfonds Opwijk

Album Jan Heuninckx 65: retrospectieve en recent werk.

1984

Davidsfonds Opwijk

Peleman Bert, De Ridder Clem, Franssens Marcel, Dhoeve Andries, Borremans Piet, Cornelis Herman, De Maeghdt Mark, Heuninckx Jan, Vereecke Hugo en Dr. Renson Gaston

Gedenkboek Bert Van den Broeck.

1997

De Donder Remy

Statiestraat vroeger en nu.

2000

Lindemans Leo

De Minnezangers van Opwijk.

1995

Meerdere auteurs

HOM-tijdschrift.

***

1989-2008

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Heemkundig tijdschrift voor Opwijk en Mazenzele

Onselaere Paul

O, Opwijk...

1997

Paul Onselaere

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Steen in en rond het Opwijks bouwkundig erfgoed

***

2003

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2003

Meerdere auteurs

100 jaar Opwijk.

2000-2001

Gemeentebestuur Opwijk

Bursens Walter

Geschiedenis van bewoning en leefmilieu in Opwijk-Mazenzele

2002

Bursens Walter

Van der Straeten Fernand

Opwijk in oude prentkaarten.

1973

Zaltbommel: Europese bibliotheek

Leo Lindemans

Oude Opwijkse geslachten

2002

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Heemkring Opwijk-Mazenzele

25 jaar werking - 25 jaar schenkingen. Uit vriendschap!'

***

2009

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Erfgoeddag 2009

Meerdere auteurs

Volksporten in Opwijk

2005

Gemeentelijk Opwijks Archief

Erfgoeddag 2005

Mariën Wilfried

Het torenuurwerk in de St.-Pauluskerk te Opwijk. Een sociaal-historisch verhaal.

2001

Gemeentelijk Opwijks Archief

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Natuur in en rond het Opwijks bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

***

2004

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2004

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Hout in en rond het Opwijks bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

***

2005

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2005

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Import//Export en het Opwijks bouwkundig erfgoed

***

2006

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2006

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Breken en bouwen. Wonen in Opwijk en Mazenzele, 16de-21ste eeuw

***

2007

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2007

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Bouwen voor 'Zorg' in Opwijk en Mazenzele

***

2009

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2009

Heemkring Opwijk-Mazenzele

De drinkwatervoorziening in Opwijk en in Mazenzele

***

2010

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2010

Heemkring Opwijk-Mazenzele

De watertoren van Droeshout: een toren vol water… of toch niet?

***

2010

Heemkring Opwijk-Mazenzele

OMDjunior 2010

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Het onroerend erfgoed in Opwijk en in Mazenzele: een stand van zaken.

***

2011

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Open Monumentendag 2010

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Te mooi om waar te zijn...? Propaganda en campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen in Opwijk en in Mazenzele.

***

 

2010

Erfgoeddag 2010

Geeurickx Paul

Oppèks,. Dat koddig moeilijk na te bootsen dialect van peter zeggen onze kleinkinderen.

1980

Met tekeningen van Jan De Ridder

Diser Lydia

Frans Drijvers (1858-1914). Sociaal bewogen Vlaams priester.

2008

Davidsfonds/Leuven

Geeurickx Paul

Beknopte geschiedenis van de Gemeente Opwijk tot 1976 naar de tabellen uit de tentoonstelling van 1937.

Meerdere auteurs

Ooit gebruikt, nu erfgoed: nog enige waarde? Een verhaal over 'landelijke waarden'.

2007

Gemeentelijk Archief Opwijk

Brochure Erfgoeddag 2007

Everaet Vic en Van Wiele Johan

110 jaar Sint-Pauluspaardenprocessie

2012 Sint-Pauluscomité, Opwijk

Geeurickx Paul

Beknopte geschiedenis van St-Paulusparochie Opwijk naar de tabellen uit de tentoonstelling van 1937 – tot 1976.

Derden Anna (samenstelling)

Opwijkse kapellen

2010

Gemeentelijk Archief Opwijk

Meerdere auteurs

Vijftig jaar Sterrenregen Droeshout

1996

Onselaere Paul

Opwijk?.. Ja!

2008

Paul Onselaere

De Smedt Livine

De georganiseerde bijstand te Opwijk.

1977

Livine De Smedt

Mariën Wilfried

150 jaar brandbestrijding te Opwijk

2011

Gemeentelijk Archief Opwijk

Put Eddy en Harline Craig

Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620

2002

Davidsfonds Leuven

Deel 'Een tiendenprins uit Opwijk' in hoofdstuk 8 '3 herders' (pag. 104-111).

 


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-