Zoeken in de gegevens van
de parochieregisters (klappers)

Voeg één of meer woorden (of getallen) in het zoekvak en druk op enter of gebruik de 'ZOEKEN' knop.

Zoek naar:  

Enkele praktische zoektips:

•

Hoofd- of kleine letter: heeft geen belang.

• 

De jokers '*' (alle tekens) en '?' (niet gekend teken) kunnen gebruikt worden.
Zoeken met een woorddeel: bijvoorbeeld: project* vindt alles over project, projecten, projectonderwjjs,... en p??l brengt je bij paal, peil, pijl,...

• 

Wanneer je wil zoeken op meerdere woorden die allen tegelijk op een pagina moeten voorkomen, gebruik je een spatie of een +-teken, bijvoorbeeld: monument + bescherming.
Een toegevoegde link laat u dan nog toe op elk woord afzonderlijk te zoeken.

•

Wanneer je wil zoeken op meerdere woorden die in exact die combinatie moeten voorkomen (zoekterm), gebruik je aanhalingstekens, bijvoorbeeld : 'Open Monumentendag'.

•

Gebruik geen algemene woorden zoals en, een, de, het,...

•

Gebruik specifieke zoekwoorden : wanneer je te algemene of te veel zoekwoorden gebruikt, krijg je teveel zoekresultaten en kan je tussen de bomen het bos niet meer zien.

• 

Per pagina worden max. 15 resultaten getoond.
Heb je op de eerste pagina niet gevonden wat je zocht, dan vind je het wellicht op een van de volgende pagina's, door onderaan op de link voor een andere pagina te klikken.

De zoekresultaten verschijnen in het hoofdframe (midden) van dit scherm. De pagina die u dan kiest in de resultatenlijst komt ook in dit frame, behalve eventueel voor de PDF-bestanden (in functie van de instellingen in uw Adobe Reader programma). Als men klikt (of dubbelklikt, volgens uw instellingen) op de groene knop rechts boven op de pagina's in het centraal frame (corpusdeel) wordt in het frame links  de contextuele menu geplaatst.
Met de 'terug'-pijl in het frame met symbolen links of met de 'Terug'-knop van uw browser kunt u steeds teruggaan naar de pagina met de zoekresultaten.

De gegevens van de bestanden die exclusief toegankelijk zijn voor de geregistreerde HOM-leden (bewerkte bronnenbestanden) zijn niet beschikbaar via deze zoekfunctie.

[wamp/www/heemkringopwijk_net/HOM-alg/parochieregisters/gemeenschappelijk/PDF.htm]

 

[wamp/www/heemkringopwijk_net/HOM-alg/parochieregisters/gemeenschappelijk/$-onderbalk.htm]