Rechtermuisknop

 

  

  
  

Heemkundig archief en documentatieverzameling voor genealogie en familiekundeOverzicht van de beschikbare bronnen en

documentatiemateriaal voor genealogie en familiekunde (originelen of kopieŽn)

 

Aanduidingen in het rood: nieuw.

Primaire bronnen

Volkstellingen

 • Bevolkingstelling jaar IV (1796):

  • kanton Merchtem (Merchtem, Opwijk, Brussegem, Mollem, Kobbegem, Mazenzele, Meusegem, Bollebeek)
   Opwijk en Mazenzele geÔnformatiseerd

  • kanton Grimbergen (Beigem, Bever, Borght, Grimbergen, Hamme, Meise, Oppem, Ossel, Relegem, Strombeek, Wemmel, Wolvertem)

  • kanton Londerzeel (Humbeek, Impde, Kapelle-op-den Bos, Londerzeel, Malderen, Ramsdonk, Rossem, Steenhuffel)

Parochieregisters

 • voor Opwijk en Mazenzele:
  kopieŽn van de akten (dopen, huwelijken en overlijdens) en van de alfabetische klappers (alfabetische indices).

 • voor Opwijk: 1618 -dopen 1601- tot 1819, voor Mazenzele: 1650 -dopen 1604- tot 1798.

 • voor Opwijk: register 'Memoria', met bastaardkinderen 1774-1790, door pastoor Jan Van Opdenbosch

 • voor Mazenzele: een vertaling (bondige samenvatting) van de parochieregisters in het Nederlands, door Jan Michiels (uitgetypt door Petrus Servaes).

 • indices (klappers) op de parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens) van Asse, Brussegem,  Denderbelle (dopen en huwelijken), Hekelgem, Kobbegem, Londerzeel (alleen geboorten), Meldert, Merchtem en Mollem, Moorsel, Ophem, Osselt en Sint-Amands (dopen en huwelijken)

 • geÔnformatiseerde totaalklappers (xls- en/of html-bestand) huwelijken van Opwijk, Mazenzele, Merchtem, Asse, Beigem, Brussegem, Eppegem, Humbeek, Impde, Kapelle-op-den-Bos, Kobbegem, Londerzeel, Malderen, Meise, Meuzegem, Nossegem, Opdorp, Ossel, Ramsdonk, Rossem, Steenhuffel, Wolvertem, Zellik, Wemmel,...
  Samengesteld door Medard Moerenhout (voor GensFlandria),
  Luc Annaert e.a..

 • geÔnformatiseerde klappers (xls- en/of html-bestand) huwelijken van Leest (door Eddy Apers en Marc Alcide)

Voor de parochieregisters: zie ook 'Verwerkte bronnen'.

 • Mazenzele: alfabetische lijst geboorten 1803-1812 (per jaar)

 • Mazenzele: kopie huwelijksakten jaar 9 (sept. 1800)-1812, met alfabetische lijsten

 • Opwijk: alfabetische lijst geboorten 1803-1812 (per jaar), 1805 ontbreekt

 • gegevens van de klappers op de huwelijken van Hofstade begin 17e eeuw-1801 (door Dr. H. Buts, 2001)

 • gegevens van de geboorten van Meldert 1807-1820 (door F. Cleymans)

Opwijk: alfabetische lijst geboorten 1823-1833 (per jaar).

Ruime verzamelingen van allerhande familiedocumenten.

Secundaire of hulpbronnen

 • Opwijk, Kohier 20ste penning (1541) en 5de penning (1577)

 • Opwijk, Visitatie der straten 1771-1798

 • electorale bronnen: kiezerslijsten (20e eeuw), voor Mazenzele maar vooral voor Opwijk (vanaf 1920-1921)

 • kadastrale leggers, met voor sommige de bijhorende kaarten:

  • Opwijk: kadastraal metingboek 1640 J. De Hooghe (1 boekdeel - 1493 percelen)

  • Opwijk: kaartboek (kopieŽn en foto's) en legger 1725-'26 (deels verwerk in HOM-tijdschrift), plannen oorspronkelijk kadaster (1834), kaarten en legger Van der Maelen (1847) en kaarten en legger Popp (ca. 1860, legger geÔnformatiseerd)

  • Mazenzele: plan en legger oorspronkelijk kadaster (1834), kaart en legger Van der Maelen (1846), en kaart en legger Popp (ca. 1860)

 • andere archiefbronnen met personenlijsten en bevolkingsoverzichten:

  • lijsten communiegangers Opwijk begin 17de eeuw

  • gildeboek 1680-1855 van de Opwijkse St.-Paulusschuttersgilde (deels verwerkt in HOM-tijdschrift)

  • gildeboeken van de St.-Pietersgilde 16de-20ste eeuw

  • manualen van pastoors Opwijk 17de eeuw

  • rekeningen van de begrafenissen Opwijk 1797-1801

  • naamlijsten van diverse Opwijkse en Mazelse verenigingen

  • gegevens van een telling in Baardegem 1693

  • gegevens van een telling in Baardegem 1755

  • gegevens van de (landbouw)telling Baardegem 1794-'95

  • collectie rouwbrieven en bidprentjes (grotendeels geÔnformatiseerd - zie http://heemkringopwijk.net/HOM-alg/fr/leden.htm)

  • Kerkrekening van O.L. Vrouw-ter-Noodt 1524, door Merten Breen, Jan De Pick en Pol Feytens, Heemkring Soetendaelle Merchtem, nov. 2000

  • Manuaelboeck van het Sint-Catharinagasthuis 1620-1621, Merchtem, transcriptie door Pol Feytens.

  • Eigendom- en landpachtboek van de Kerk van Mazenzele 1895-1931

  • Inkomsten en uitgaveboek der Kerkfabriek van Mazenzele over de jaren 1886-1936

  • Stam- en grootboek Pensioenmaatschappij Eendracht Mazenzele, 1901-1906

  • ledenlijsten,... van het Genootschap H. Vincentius a Paulo Mazenzele

  • ledenlijsten,... van de Zangmaatschappij St.-Pauluszonen Nijverseel

  • ledenlijsten,... van de zangmaatschappij De Eendracht van Mazenzele

  • ledenlijsten,... van de Nijverseelse kaartersvereniging Klaveren jas

  • ...

 • divers gelegenheidsdrukwerk: geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, notariŽle akten, foto's, persoonsdocumenten en verenigingsdrukwerk allerhande,...

Verwerkte bronnen

Boeken, o.a.

specifiek genealogische werken:

 • De oudste goederenbeschrijving van de kerk van Opwijk, door Jan Lindemans (1950)

 • Van Meiseniersbloed, door Jan Lindemans (1956) en heruitgave 1998

 • Genalogische ontleding van de staten van goed van Opwijk (1570-1795), door J. Heyvaert (1976)

 • Alfabetisch repertorium van de families te Buggenhout 1624-1850, 1987, door E.H. F. Verberckmoes

 • Alfabetisch repertorium van de families te Opdorp 1731-1850, 1987, door E.H. F. Verberckmoes

 • Alfabetisch repertorium van de families te Lebbeke 1624-1850, 1988, door E.H. F. Verberckmoes

 • Alfabetisch repertorium van de families te Baardegem tussen 1612 en 1880, 1990, door Robert Verstraeten

 • Alfabetisch repertorium van de families te Malderen tussen 1599 en 1850, 1991, door E.H. F. Verberckmoes

 • Alfabetisch repertorium van de families te Mazenzele tussen 1604 en 1890, 1993, door Robert Verstraeten

 • Alfabetisch repertorium van de families te Opwijk tussen 1601 en 1900, 1994, door E.H. F. Verberckmoes

 • Bewerking van de parochieregisters van Mere - Huwelijken, door Heemkring Erpe-Mere, 1986

 • Baasrode. Genealogisch repertorium 1610-1797 (3 delen), door Rony Bijl, VVF-afdeling Dendermonde.

 • Indices op de Staten van Goed van Moorsel (1589-1795), Freddy Caudron, V.V.F.-afdeling Aalst, Aalst, 1988

 • Genealogische samenvatting van de Staten van Goed van Moorsel (aanvullingen) (1626-1793), Herman Heyvaert, Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, Wieze, 1989

 • Genealogische samenvatting van de Staten van Goed van Moorsel in het fonds Wieze (1669-1796), Herman Heyvaert, Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, Wieze, 1989

 • Genealogische samenvatting van de Staten van Goed van Wieze 1583-1796, Herman Heyvaert, Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, Lebbeke, 1988

 • AA - index, Verzamelde genealogieŽn Oost-Vlaanderen, V.V.F.-Aalst, 1994

 • Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant, door Freddy Verdoodt, Vilvoorde, 1988

 • Het Guldenboek van Dendermonde. Geslachtsboomen van eenige familiŽn van Vlaanderen, door A.L. De Vlaeminck, 1872, heruitgave 1998 door Jozef Dauwe, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Dendermonde, 1998.

 • Bidprentjes - Inventaris 1995, van Heemkring Ter Palen (Buggenhout) (persoonsgegevens van ruim 8.000 Buggenhoutse doodsprentjes). In boekvorm en geÔnformatiseerd (met aanvulling).

 • Oude geslachten uit het Land van Dendermonde, Leo Lindemans, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) - Afd. Dendermonde, Dendermonde, 1999.

 • Oude Opwijkse geslachten, Leo Lindemans, Heemkring Opwijk-Mazenzele, Opwijk, 2002.

 • GeÔnformatiseerde verwerking van de parochieregisters (gezinsreconstructies, persoonsbladen, gezinsbladen,...) van o.a. Muizen 1600-1800 (door Jan Meutermans en Marc Alcide), Elewijt (door Paul Behets, Jan Meutermans en Marc Alcide), Hever 1500-1800 (door Jan Meutermans), Kapelle-op-den-Bos 1660-1796 (door Medard Moerenhout), Ramsdonk 1618-1796 (door Medard Moerenhout), Willebroek 1779-1794 (door Rene Pattijn), Zemst 1600-1800 (door Jan Meutermans en Marc Alcide),...

 • Bewerking van parochieregisters en Burgerlijk Stand. Essene Gezinsboek 1607-1832 (-1846), door A. Van den Broeck, 1996.

 • Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke (1591-1625), Jozef Dauwe, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Dendermonde, 2003.

 • Gemeente Merchtem. Familiereconstructie 1596-1900, door Hedwig Vertonghen en Pol Feytens, 4 delen, Heemkring Soetendaelle, Merchtem, 2004.

 • Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke (1626-1689), door Jozef Dauwe, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Dendermonde, 2005.

 • Gezinsreconstructies Meldert 1796-1899 en geboorten 1900-1905, Cd-rom, door Edgard en Hugo De Geyter en Frans Cleymans, Heemkundige Kring De Faluintjes, Meldert, 2005.

 • Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van de baronie Herdersem 1578-1797, door Freddy Caudron, Heemkundige Kring De Faluintjes, 2006.

 • Gezinnenboek Moorsel 1605-1797, 2 delen, door Daniel Aelbrecht, Heemkundige Kring De Faluintjes, 2006.

werken met een belangrijk deel genealogische gegevens, onder meer:

 • Geschiedenis van Opwijk, Jan Lindemans, Opwijk, 1937-1939

 • Toponymie van Opwijk, Jan Lindemans, Opwijk, 1930

 • Graven, grafstenen en rouwborden in de kerk van Wieze, Herman Heyvaert, Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, Wieze, 1989

 • Begraafplaatsen te Wieze vroeger en nu, Herman Heyvaert, Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, Wieze, 1991

 • De grafstenen binnen de kerk van Asse, J. Spanhove, m.s.c., Ascania-bibliotheek.

 • De stad en de heerlijkheid van Dendermonde, Alphons L. de Vlaminck, Dendermonde, 1866-1868, heruitgave Familia et Patria, 1998.

 • Herbergen en Herbergleven te Asse, door Jeroom Durnez, Asse, 1963.

 • De heerlijkheden Rossem, Baelbergh en Vlasberghe op het grondgebied van Denderbelle, Lebbeke, Opwijk en Sint-Gillis-Dendermonde, door Henri Bosman, Wieze, 1993.

 • De Kruisboogschutters van St.Joris te Lebbeke (1377-1796), door Jozef Dauwe, 1986

 • Bijdrage tot een bibliografie van Opwijkse schrijvers, door Christine De Mey, Heemkring Opwijk-Mazenzele, 1989

 • Minnezangers van Opwijk, door Leo Lindemans, 1995.

 • Merchtem ons dorp, Heemkring Soetendaelle, 1996

 • Verzorg ons erfgoed. Inventaris van waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites in de Faluintjes, Heemkundige Kring 'De Faluintjes' (Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel), 1997.

 • Erfgoed, door Paul Mellaerts, Petrus Servaes en Jos Tilley, Heemkring Ter Palen Buggenhout, Buggenhout, 1998.

 • DOM Petrus Verhasselt O.S.B. 1604-1665. Een onbekend Kobbegems auteur, door J. Spanhove M.S.C., ASCANIA Bibliotheek nr. 66, Asse, 1999.

 • De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798, door Jozef Dauwe, Heemkring Lebbeke, Lebbeke, 1999.

 • Vondelingen en Vaderlandskinderen te Merchtem. Heempraatje door Raf Asselman, maart 2000, Heemkring Soetendaelle Merchtem, 2000.

 • Plaats- en persoonsnamen in oude cijnsboeken. Proeve van bewerking, door J. Lindemans, Toponymica - Bijdragen en bouwstoffen uitgegeven door de Vla. Top. vereeniging te Leuven, Inst. Vla. Toponymie, Leuven/Brussel, 1941.

 • Het manuaal van Peeter Verhasselt, pastoor van Mazenzele 1538-1557, door Flor De Smedt en anderen, Heemkring ASCANIA en Heemkring Opwijk-Mazenzele, 2000.

 • Digitaal bestand 'Belgian War Graves', door Patrick De Wolf. Het bevat ca. 35.000 namen van Belgische militairen overleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast de 'gewone' gegevens zoals naam en eenheid bevat het grootste gedeelte informatie zoals: geboorteplaats & datum, overlijdensplaats & datum, stamnummer, militieklasse, functie, ouders, echtgenote, woonplaats (+straat), beroep, doodsoorzaak en de begraafplaats toen & nu.

 • CD-rom Parochieregisters Londerzeel, geboorten/dopen 1631-1668, Medard Moerenhout, 2002.

 • De XXe Penningcohieren, een Bron voor Zoekers en Vorsers uit Oost- en Westvlaanderen, door A. Cassiman, Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, Voorlichtingsreeks nr 10, Gent 1951 (K).

 • Bestuursmemorialen. Genealogische en Familiekundige gegevens. Periode: 1814-1820, bewerkt door DaniŽl Notredame, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde VVF, vzw - Afdeling Leuven, 2005.

Stamreeksen, genealogieŽn, kwartierstaten, stambomen, parentelen, verwantschapstabellen, afstammingsreeksen, familiegeschiedenissen, familiejaarboeken..., betrekking hebbend op ťťn enkele familie of op ťťn geslacht of op meerdere aanverwante geslachten:

- gepubliceerd (afzonderlijke publicaties en tijdschriftartikelen)
- gedrukte genealogieŽn Paridaens, Caluwaerts I (Stamreeks Mechelen), Caluwaerts II (Stamreeks Lier), Theys, Van Hagendoren, Engels, De Smeth, Grietens, Spinoy, Van Mulders, Hauwaerts, Van Craenem, De Rop, 't Kint, Wauman, Van Bogaert (tak van St.-Gillis-bij-Dendermonde)...
-

afzonderlijke genealogieŽn, kwartierstaten, stambomen, familiegeschiedenissen,..., waarvan sommige slechts in beperkte kring gepubliceerd en verspreid

Genealogie der familie T'Kint, door Maurits Sacrť, Merchtem, 1953
Stamboom der Familie Joos, door Maurits Sacrť, Merchtem, 1951, (K) in de reeks 'Uitgaven over de Nalatenschap van J.J. t'Kint'
Stamboom der Familie Van Ransbeeck, door Maurits Sacrť, Merchtem, 1951, (L) in de reeks 'Uitgaven over de Nalatenschap van J.J. t'Kint'
Stamboom der Familie Verelst, door Maurits Sacrť, Merchtem, 1951, (M) in de reeks 'Uitgaven over de Nalatenschap van J.J. t'Kint'.
Stamboom der Familie Verspecht, door Maurits Sacrť, Merchtem, 1952, (D) in de reeks 'Uitgaven over de Nalatenschap van J.J. t'Kint', I (1952) en II (1951)
Geslachtstafel langs vaderszijde van wijlen Juffrouw Joanna Josina t'Kint, door Maurits Sacrť, Merchtem
Nalatenschap J.J. t'Kint (IVe Hoofdstaak), door Maurits Sacrť, Merchtem, 1952, (P) in de reeks 'Uitgaven over de Nalatenschap van J.J. t'Kint'
Gťnťalogie de la famille De Lantsheere, door Marcel De Schaetzen, Brussel, 1934
Genealogie van de familie Dauwe te Lebbeke, door Jozef Dauwe, Lebbeke, 1975
Gťnťalogie de la famille De Reus, door Maurice De Reus, Genealogicum Belgicum, Brussel, 1967
De familie De Rop (1695-1978), door Dr. A. De Rop msc, Asse
Bijdrage tot de kroniek van de familie De Moor-Buggenhout van Opwijk, door Henri Michiels, Merchtem, 1981
Geschiedenis en genealogie van de familie Van Nedervelde 1296-1990, door George Van Nedervelde, 1990
Geschiedenis van de familie Lindemans 1370-1980, door Leo Lindemans, Brussel, 1979
Geslacht Vereertbrugghen - tak SchaliŽnhof, door Adolf Vereertbrugghen, Opwijk, 1988
Heerlijkheid ten Broeke 1540-1983 (Familieboek 'Van den Broeck'), door Bert van den Broeck, 1983
Het Brabants geslacht De Smedt, door Andrť De Smedt, Opwijk, 1968, 1984, 1986, 1990, 2005
Familieboek Moortgat, door Leon Moortgat, Bonheiden, 1999.
Heyvaert Opwijk-Merchtem - Proeve van een familiegeschiedenis, door Jean Heyvaert, Oudenaarde
Stamouders Joannes Franciscus Van der Borght en Joanna Catharina Esselens, door Erwin Van der Borght, Opwijk, 1993
Stamouders Ludovicus Van der Borght en Maria Elisabetha De Nil, door Erwin Van der Borght, Opwijk, 1994
Descendance de la famille Van der Borcht dite Huldenberg, in Tablettes du Brabant, II, 1957, p. 263-310, dr. CL.-R. Paternostre de la Mairieu
t'Kint de Roodebeke, in La Belgique Hťraldique, door Ch. Poplimont, tome X.-S-TR, 1867.
reeks 'Oude Brabantse geslachten' (originelen en kopieŽn):
1 - Pipenpoy, 2 - Van Overstraeten, 3 - Wambacq, 4 - Goossens, 5 -Van Ginderachter, 6 - Covens, 7 - De Riddere, 8 - Meerte, 9 - Pasteels, 10 - Van der Hasselt, 11 - De Keyser, 12 - Van Bever, 13 - Van den Heuvel, 14 - Stroobant, 15 - Van Mulders, 16 - 't Sas, 17 - De Smedt, 18 - Van Ophem, 19 - De Hertoghe, 20 - Rogghe, 21 - Vereertbrugghen, 22 - Van den Nieuwenhove, 23 - De Kempenaar, 24 - Stuckens, 25 - Lindemans, 26 - De Smeth, 27 - Van Nuffel, 28 - Van Lierde, 29 - Van Waeyenbergh, 30 - De Boeck, 31 - Van der Meeren, 32 - Van der Elst, 33 - Walckiers, 34 - Evenepoel, 35 - Stallaert, 36 - Van den Bossche, 37 - Van Marselaer, 38 - De Rijcke, 39 - Paridaens, 40 - Van Hagendoren, 41 - Wauters, Fierens, De Smeth, 42 - Grietens, 43 - Theys, 44 - Van Craenem, 45 - De Smeth, 46 - Engels, 47 - Van Wesele (Vesalius), 48 - Hauwaerts, 49 - Van de Kerckhove, 50 - Caluwaerts, 51 - Van Mulders, 52 - Van Buyten, 53 - Spinoy, 54 - De Man, 55 - Van de Putte, 56 - D'hoe, 57 - Walravens.
Stamboom en enkele wetenswaardigheden over de familie Geeurickx-Moens, door Emmanuel Geeurickx, Asse, 2001.

Voorlopige, kleine kroniek van de familie Petrus De Valck-Delphina De Nil (Mazenzele), door Frans Michiels, 1987.

Kwartierstaat van J. Frans De Ridder 1905-1973 en van Henriette Gofin 1900-1981, door Karel Joseph, Wemmel, 2005.
- bijdragen uit Eigen Schoon, De Brabander, Eigen Schoon en de Brabander, Vlaamse Stam, V.V.F.-info (V.V.F. Brussel) en Brabant Cronikel (V.V.F. gouw Vlaams-Brabant, Ascania (Asse), tijdschrift Heemkring Lebbeke, Brabantica, De Faluintjes (Baardegem, Herdersem, Moorsel), De 'Semse' kroniek (Zemst), Salvator-mededelingen (Wieze), HOM-tijdschrift (Opwijk-Mazenzele) (1), Ter Palen (Buggenhout), Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Le parchemin (O.G.H.B.-F.G.H.B.), L'Intermťdiaire...-De Middelaar... (S.C.G.D.), Belledaal en jaarboeken (Affligem), Berla (Meise, Oppem, Wolvertem), Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, Land van Aalst, Ons Heem,...
- Repertorium Vlaamse Stam 1965-1995, samengesteld door Jan Vanderhaeghe, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1996 (computer-discette).
- publicatie 'Wie Heeft Wat?', uitgegeven door VVF-Genealogie & Computer (resultaat van een enquÍte onder de VVF-leden gehouden in 1994 en 1997) (diskette versie).
- werken -afzonderlijke publicaties of tijdschriftartikelen- van heemkundige en geschiedkundige aard, met ook een genealogisch-familiekundig belang.
- niet gepubliceerde genealogieen, kwartierstaten, stambomen,..., sommige in handschrift, ons welwillend ter hand gesteld door familieonderzoekers.

Informatieve werken over familiekunde en genealogie

Boeken, handleidingen, naslagwerken, tijdschriftartikelen,... betreffende genealogisch en familiekundig onderzoek (methodische wenken en werkwijzen, bronnen, archiefwezen en -terminologie, archiefwetgeving, omzettende tijdskalenders, verklarende lijst Latijnse woorden, genealogie en computer, genealogie op internet,...) en geschiedkundige hulpwetenschappen (bibliografie, demografie, sociologie- en mentaliteitsgeschiedenis, naamkunde, oud schrift, oude maten-gewichten-munten, tijdrekenkunde, heraldiek, zegelkunde, iconografie,...).

Niet gepubliceerde studies, ontsluitingsmiddelen,...

 • Studie 'De molens van Mazenzele', door Leo De Nil

 • Studie 'Mazelse Herbergen', door Leo De Nil

 • Vermeldingen familie VERMEIREN, VERMEIR, VERMEER in de parochieregisters van Opwijk, door Jan Meeussen voor HOM
  Huwelijken 1793-1818, doopsels 1798-1819, overlijdens 1791-1819

 • Verwerking Kohier van de 20ste penning 1571 Opwijk, door Jan Meeussen voor HOM.

 • Van Meiseniersbloed (Jan Lindemans). Gegevens over inwoners van Opwijk en Mazenzele, door Jan Meeussen voor HOM.

 • Oude Brabantse geslachten (o.l.v. Jan Lindemans). Gegevens over inwoners van Opwijk en Mazenzele (van Overstraeten, Wanbacq, Goossens, Covens, Meerte, van Ginderachter, van der Hasselt, de Keyser, van Mulders, t'Sas, van den Nieuwenhove, de Kempeneer, van Nuffel, van Waeyenbergh), door Jan Meeussen voor HOM.

 • Samenstelling van de families te Moorsel 1796-1920, door E.H. De Pauw.

 • Status Animarum door pastoor H.I. Ringler, Asse 1778-1791, verwerkt door Ascania.

 • Genealogische bibliografie voor Opwijk en omstreken voor genealogie en familiekunde: gegevens over ca. 550 gepubliceerde of niet-gepubliceerde genealogieŽn, familiegeschiedenissen, losse kwartierstaten, stambomen, tijdschriftartikelen en andere publicaties van genealogische-familiekundige aard,..., met index op de familienamen. (door M. Willocx voor HOM)

 • Inventaris van de beschikbare rouwbrieven (geÔnformatiseerd), door HOM.

 • Inventaris van de beschikbare bidprentjes (geÔnformatiseerd), door HOM.


(1) Fragmenten van genealogieŽn verschenen in HOM-tijdschrift:

www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-