Rechtermuisknop

 

  

  
  

Nieuw op deze HOM-site - 2015-2017

(: documenten enkel toegankelijk voor geregistreerde HOM-leden - klik hier)

Archief en documentatie: aanvulling gegevens bidprentjes. dec. 2017
Archief en documentatie: WO I - Dagelijks leven. De bevoorrading van de bevolking, de armoede, de hulporganisaties. dec. 2017
Archief en documentatie: WO I - Dagelijks leven.  Vlaamse beweging en activisme in onze dorpen. dec. 2017
Archief en documentatie: Guldenboek van de gemeente Opwijk (april 1953-dec. 1976) dec. 2017
Archief en documentatie: WO I - Dagboek 1914-1918 van Mazels frontsoldaat Jan De Nil. dec. 2017
Archief en documentatie: aanpassing organisatie en nieuwe gegevens van rouwbrieven (en rouwbrieven zelf) en van bidprentjes. nov. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Diverse toevoegingen. nov. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Literatuur okt. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Krijgsgevangenen in Duitsland okt. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Geïnterneerden in Nederland. okt. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Diverse bijdragen. sep. 2017
Nieuwsbericht: Opwijkse en Mazelse soldaten onder WO I - Oproep. sep. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Jules Chomé: een  frontsoldaat van 66-70 jaar aug. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Voorlopige alfabetische lijst van onze soldaten in de dienst. aug. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Dagboek 1914-'18 van Louis Geeurickx. aug. 2017
WO I - Onze soldaten in dienst. Tentoonstelling 10-13 nov. 2017. aug. 2017
WO I - Dagelijks leven. Tentoonstellingscatalogus 21-24 april 2017. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Oorlogsschade. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Tewerkgestelden in Duitsland. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Vluchten voor de oorlog. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Vluchtelingen naar onbezet België, naar Nederland, Frankrijk en Engeland. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Vluchtelingen in de eerste oorlogsweken bij ons. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Oktober-november 1918: nog meer vluchtelingen. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Opwijk en Mazenzele voorjaar 1914. april 2017
WO I - Dagelijks leven. De eerste oorlogsweken. Onze dorpen in de vuurlinie. april 2017
WO I - Dagelijks leven. Algemeen historische situering. Ons land in oorlog. maart 2017
WO I - De burgerslachtoffers. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. De Duitse bezetter in onze dorpen. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Het culturele en maatschappelijk-sociaal leven. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Vlaamse Beweging en activisme in onze dorpen. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Geëvacueerde burgers uit West-Vlaanderen en Noord Frankrijk in onze dorpen, 1917. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Gegevens met betrekking tot de oorlogsomstandigheden uit het verslagboek (afroepboek) van de parochie Sint-Paulus nov. 1916-dec. 1920. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Kerk en geloof. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Voeding, kleding en verwarming. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Economie, financies, infrastructuur, nijverheid en handel in onze dorpen maart 2017
WO I - Dagelijks leven. De bevoorrading van de bevolking, de armoede, de hulporganisaties maart 2017
WO I - Kroniek 1914-1920 maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Openbare vermakelijkheden. Vrije tijd en ontspanning. maart 2017
WO I - Dagelijks leven. Vier jaar bezetting maart 2017
WO I - Gemeentelijke uitgaande brieven Opwijk feb. 2017
WO I - Dagelijks leven. Onderwijs feb. 2017
WO I - Dagelijks leven. Volksgezondheid feb. 2017
WO I - Besluiten van de gemeenteraad van Opwijk in verband met de oorlogsomstandigheden en de nasleep feb. 2017
WO I - Dagelijks leven. Landbouw in onze dorpen. feb. 2017
WO I - Conferentie van Sint-Vincentiusgenootschap a Paulo Opwijk feb. 2017
WO I - De weeskinderen 'Marievoet'. feb. 2017
21-24 april 2017: Erfgoeddag 'Zorg', tentoonstelling 'Het dagelijks leven in Opwijk en Mazenzele 1914-1918 – (Over)leven tijdens WO I' feb. 2017
Archief en documentatie: Register der Kercke Maesel door Pastoor Petrus De Meijer (1744-1763) dec. 2016
Reorganisatie en aanvulling pagina's WO I dec. 2016
WO I: Hulp- en Voedingskomiteit van Mazenzele – Verslagboek 1916-1918. nov. 2016
WO I: Koken in oorlogstijd. nov. 2016
Nieuwsbericht: De smaak van toen. De smaak van onder de oorlog. nov. 2016
WO I: Literatuurlijst. nov. 2016
WO I: De allerlaatste Opwijk getuigen. okt. 2016
WO I: aanvulling 'Publicaties', 'Filmpjes', 'Links', zoekfunctie,... okt. 2016
Bijdrage WO I 'Dagelijks leven in Mazenzele in 1917-1919.
(op basis van de gegevens van de gemeentelijke uitgaande briefwisseling.'
sep. 2016
27/10-02/11/2016: Tentoonstelling 'Het dagelijks leven in Opwijk en Mazenzele 1914-1918 – (Over)leven tijdens WO I' aug. 2016
Nieuwsbericht: Opmerkingen en voorstellen van de Heemkring Opwijk-Mazenzele bij het ontwerp van woonbouwproject 'Rubensveld'. aug. 2016
Nieuwsbericht: Klein nieuws uit de Groote Oorlog. juli 2016
Nieuwsbericht: Openbaar onderzoek aanpassing voet- en buurtwegen Rodeveld. juni 2016
Toevoeging diverse publicaties maart 2016
22-25 april 2016: Erfgoeddag 2016 'Rituelen' maart 2016
Ontwerp herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2016 maart 2016
Nieuwsbericht: Belangrijkste opmerkingen, voorstellen en bezwaren van het bestuur van de Heemkring Opwijk-Mazenzele bij het ontwerp van ruimtelijk structuurplan (RUP) 'Nanove - Gedeeltelijke herziening'. feb. 2016
Ontwerp van ruimtelijk structuurplan (RUP) 'Nanove - Gedeeltelijke herziening' - 2015-'16 feb. 2016
Bijdrage 'Betalingsmandaten van de gemeente Opwijk tijdens WO 1' jan. 2016
Toevoeging diverse publicaties nov. 2015
Nieuwsbericht: Tentoonstelling  'De Groote oorlog in de Brabantse Kouters. Toen leven overleven was’ nov. 2015
Nieuwsbericht: Gerestaureerde Sint-Rochuskapel: prachtig! sep. 2015
Erfgoedwandeling 'Onroerend erfgoed herinnert aan WO I', Open Monumentendag 2015 (pdf) sep. 2015
Toevoeging diverse publicaties aug. 2015
13 september 2015: Open Monumentendag 'Onroerend erfgoed in Opwijk-dorp herinnert aan WO I' aug. 2015
Toevoeging rouwbrieven (kopieën) aug. 2015
Publicatie 'De minnezangers van Opwijk.' juli 2015
Toevoeging diverse heemkundige bijdragen juli 2015
Publicatie 'Archeologie 2014. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant.' juli 2015
Nieuwsbericht: Tentoonstelling 'De groote Oorlog. Toen leven overleven was'. juni 2015
Opwijkse oud-strijder 1914-'18 krijgt straatnaam in Mechelen en in Merchtem. mei 2015
Archief en documentatie: toevoeging rouwbrieven april 2015
Beeldbank Opwijk. Nieuwe thema's en diverse aanvullingen. april 2015
26-29 april 2015: Erfgoeddag 2015 'Erf!' april 2015
Archief en documentatie: toevoeging diverse archiefdocumenten maart 2015
Archief & documentatie. Ontsluiting. Diverse bestanden. maart 2015
Bewerkte bronnenbestanden: Metingboek (legger) van Opwijk 1640 maart 2015
Publicatie  'Heyvaert Opwijk-Merchtem. Proeve van een familiegeschiedenis.' maart 2015
Publicatie  'Symbolen in het Opwijks bouwkundig erfgoed. Geleide wandelingen in en rond Droeshout 't Stad' maart 2015
Beknopte inventaris van het oud kerkarchief van Mazenzele (m.i.v. H. Geesttafel, Bureel van weldadigheid,…) maart 2015
Bibliografie (literatuurlijst) over Mazenzele maart 2015
Nieuwsbericht: 'Mazenzele, 500 jaar dorp in de kijker' maart 2015
Publicatie 'Aspecten van armoede en armenzorg bij ons, 16de-20ste eeuw'.  feb. 2015
Tentoonstelling: Mazenzele, 500 jaar dorp in de kijker feb. 2015
Nieuwsbericht: HOM-lidmaatschap 2015 jan. 2015
Bewerkte bronnenbestanden: Cijnsboek Mazenzele ca. 1650 jan. 2015

www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-