Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

juni 2000


HOM naar de Raad van State

De laatste paar maanden vroeg de Heemkring aan het Opwijks gemeentebestuur een afschrift (kopie) van een aantal bestuursdocumenten, overeenkomstig de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Het ging telkens om documenten in verband met de HOM-eigendommen die het gemeentebestuur sinds de sluiting van het gemeentelijk lokaal Archief (vroegere jongensschool Nijverseel) volledig onterecht achterhoud.

In de drie gevallen scheepte het College van Burgemeester en Schepenen de vragen af met volledig irrelevante argumenten. Zij bleef telkens weigeren, ondanks de wettelijke bepalingen, de bestuursdocumenten openbaar te stellen. 

Overeenkomstig de strikt vastgelegde procedure vroeg het HOM-bestuur hieromtrent het advies van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Deze Commissie stelde in de drie gevallen het gemeentebestuur volledig in het ongelijk. Een gemeenteambtenaar moest hierbij voor deze Commissie flagrante onjuistheden in de antwoorden van het College toegeven. 

En toch bleef het College, ondanks deze duidelijk gemotiveerde externe adviezen door een bevoegd organisme, weigeren om een afschrift van de betrokken documenten aan de Heemkring te bezorgen. 

Nadat het HOM-bestuur het gemeentebestuur een laatste termijn voorstelde om de documenten vooralsnog te bezorgen en nadat het gemeentebestuur hieromtrent op enkele dagen tijd enkele volledig tegenstrijdige berichten meldde aan de Heemkring, besliste het HOM-bestuur beroep in te stellen bij de Raad van State zoals voorzien is in de vermelde wet van 12 november 1997. 

Het HOM-bestuur vindt het spijtig en ergerlijk dat de houding van dit gemeentebestuur verenigingen en burgers verplicht dergelijke procedures in te stellen om haar wettelijk vastgelegde rechten te kunnen bekomen. 

Wie de correspondentie betreffende deze zaak wil naslaan kan hiervoor terecht op het HOM-contactadres (tel. 052-35 50 27  - 
fax en voice-mail: 02-700 44 55  -  E-mail: info@heemkringopwijk.net). 

 

BIJLAGEN:

Advies van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (1)

Advies van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (2)

Vlaams decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Andere wetgeving i.v.m. openbaarheid van bestuur


www.heemkringopwijk.be - Print:
Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-