Aandacht voor openbare onderzoeken - 2

Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM-mededelingen

 

februari 2001


Aandacht voor openbare onderzoeken - 2 

Als maatschappelijk geėngageerde vereniging maakt onze vereniging geregeld gebruik van het wettelijk recht om zijn meningen, standpunten, opmerkingen en bezwaren,... in het kader van een openbaar onderzoek kenbaar te maken in dossiers die haar aanbelangen (monumenten- en landschapszorg, buurtwegen, straatnaamgevingen, sommige verkavelingen, erfgoed,...).

In verband met de aankondiging, bekendmaking, informatieverstrekking en praktische opvolging van dergelijke openbare onderzoeken die door de regelgeving verplicht dienen georganiseerd te worden, ondervonden wij in het verleden reeds heel wat moeilijkheden.

Bij een vorig nummer van het HOM-tijdschrift vond u als bijlage een exemplaar van onze open brief aan het gemeentebestuur en aan de Opwijkse gemeenteraad dd. 17 september 2000. Hierin deden wij een voorstel om een aantal regels voor de aankondiging en de organisatie van alle openbare onderzoeken in acht te nemen.

Met een brief van 30 oktober meldde het College van Burgemeester en Schepenen ons:

'Het College is van mening dat uw schrijven positieve elementen bevat welke in ogenschouw zullen genomen worden bij het begin van de volgende legislatuur 2001-2006'.

Wij antwoordden met een brief van 28 december 2000:

'Het verwondert ons dat het gemeentebestuur een onderwerp dat de bevolking rechtstreeks en praktisch dagelijks aanbelangt, drie maand voor het einde van de legislatuur doorschuift naar een volgend bestuur.

Ondertussen stellen wij vast dat het gemeentebestuur de regelgeving ter zake niet respecteert.

Inderdaad, art. 8 4e alinea van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen bepaalt: «Gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, hangt het gemeentebestuur op de gewone aanplakplaatsen en in ieder geval aan het gemeentehuis een bekendmaking uit.».

Dit gebeurt in Opwijk niet, vermits de bekendmakingen enkel in het gemeentehuis uitgehangen worden, dus op een plaats die niet permanent toegankelijk is voor de bevolking.'

Wordt zeker nog vervolgd.


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-