Rechtermuisknop

 

  

  
  

HOM en genealogie


Van bij de oprichting begin 1984 heeft onze vereniging een aantal bijzondere initiatieven ontwikkeld voor genealogie en familiekunde, onder meer:

- Lessenreeks 'Familiekunde voor beginnelingen', i.s.m. VVF-gouw Brabant en gemeentelijke cultuurraad (3 april - 10 mei 1986)
- Bijzondere aandacht voor 'Jan Lindemans en de familiekunde, genealogie en heraldiek' op de tentoonstelling 'Jan Lindemans 1888-1988' (13, 14 en 15 augustus 1988)
- Informatieavond 'Bronnen voor familiekunde' (6 april 1987)
- Publicatie van een reeks genealogieŽn door Leo Lindemans in het HOM-tijdschrift (1990-...)
- Lessenreeks 'Ontsluieren van oude archieven' door Flor De Smedt (4 oktober - 15 november 1993)
- Openstelling van het Gemeenlijk Heemkundig Archief en het HOM-archief en -documentatie voor genealogie en familiekunde (1994 - juli 1995)
- Deelname aan diverse genealogische en familiekundige boeken- en informatiebeurzen
- Genealogische vergadering (20 maart 1997)
- GeÔllustreerde voordracht 'Onze voorouders in de legers van Napoleon' door E. de Lelys (9 maart 1999)
- GeÔllustreerde voordracht 'Vondelingen door de eeuwen heen' door Paula de Lelys-Daems (28 maart 2000)
- Bijzondere webpagina's rond genealogie en familiekunde in de HOM-internetsite, met onder meer de plaatsing van een aantal Opwijkse genealogieŽn, een inventaris van het beschikbaar documentatiemateriaal, een bijdrage rond vondelingen, een lijst van streekgenealogieŽn, gegevens van onze verzameling bidprentjes en rouwbrieven, diverse bewerkte bronnenbestanden,... (januari 2000-...)
- Open praat- en demonstratieavond 'Genealogie en computer' (5 december 2001)
- Publicatie van 'Oude Opwijkse geslachten' door Leo Lindemans (juni 2002) en het plaatsen van deze publicatie op de HOM-internetsite (sinds voorjaar 2006) en het uitbrengen op CD-rom.
- ...

www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-