Mijn naam is Semal: architect Paul Semal.

Een erfgoedproject gerealiseerd in 2009 door het kunstenaarscollectief Toer&Taxus (Opwijk) in samenwerking met Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM).

Met de financiële steun van

Vlaamse overheid
Onroerend Erfgoed

FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN VZW 

 

 

 

 

Paul Semal, werd geboren te Opwijk op 7 juni 1891. Hij overleed te Antwerpen op 21 februari 1975. Hij was de enige zoon van Carolus Josephus, handelaar in de Schoolstraat, en Joanna Catharina Van Humbeeck.

Op 16 juli 1925 huwde hij te Antwerpen met Victoria Mertens (° Merksem 18-10-1895, dochter van Cornelius en van Catharina Geeraerts. Als wees verbleef zij een aantal jaren in Opwijk, bij haar zuster en schoonbroer onderwijzer Gustaaf Matheussen-Mertens).

Paul liep lagere school in Opwijk (gemeenteschool), deed middelbaar onderwijs in het St.-Pieterscollege Jette en daarna architectuuropleiding 1909-1913 in het St.-Lucas Instituut te Schaarbeek. Hij zette zijn studies en zijn stage verder in Den Haag (Nederland) van 1913 (?) tot 1916 bij een vooralsnog onbekend bureau.

Het gezin Paul Semal-Mertens had 3 kinderen: Maria Josephina Mathilda (Joske) (° Opwijk 07-08-1927, † 24-03-2000), Lodewijk Hubertus Henricus (Hubert) (° Opwijk 06-08-1930, gehuwd met Mieke Poels, woont te Borgerhout) en Marcel Frans (° Opwijk 22-01-1934, x Els Vandebrouck, † Wijnegem 15-05-1992).

Paul Semal was burgemeester van Opwijk van januari 1942 tot juni 1943.
Hij vertrok met zijn gezin uit Opwijk naar Antwerpen in augustus 1943.

Van architect Paul Semal is geen globale archiefcollectie bewaard gebleven. Het opstellen van onder meer een lijst van zijn oeuvre moet dan ook gebeuren, met veel zoekwerk en geduld, aan de hand van toevallige vondsten, erg verspreid archiefmateriaal (bouwaanvragen en vergunningen,…), stijlwaarneming van vermoedelijk realisaties van zijn hand, mondelinge informatie,…

Hij was actief voor nieuwbouw en renovatie voor de woningbouw, landbouwgebouwen, scholen, nijverheidsgebouwen (melkerijen, brouwerijen, bloemmolens,…), een kerk,…. Hij was ook handelaar in bouwmaterialen.

Paul Semal was de bouwmeester van de 'nieuwe' Waag (Singel, 1935), de gemeentelijke jongensschool van Nijverseel (1937-'38) en de kerk O.-L.-Vrouw-Middelareskerk van Nijverseel (1938-'39), allen in een modernistische stijl. Hij tekende ca. 1939-'40 ook de plannen voor een pastorie op de wijk Nijverseel. Onder meer wegens de oorlogsomstandigheden werd zijn project niet gerealiseerd.

Binnen dit typologisch sterk gevarieerde en overwegend modernistisch geïnspireerde oeuvre behoort de wijkschool van Nijverseel (Steenweg op Aalst) zeker tot één van zijn beste realisaties - zie o.m. www.heemkringopwijk.be/fr/ojn.htm. Het geheel van de vroegere school werd beschermd als monument met M.B. van 15 mei 2009.

Volgens bevestigde mondelinge en schriftelijke bronnen (plannen,... in gemeentelijke dossiers,...) was Paul Semal ook de architect hier in Opwijk van onder meer:

- de burgerhuizen in Kloosterstraat nrs. 26-28 en 32-34
- een deel van NOSTA-gebouwen
- het woonhuis van veearts Jozef Vereertbrugghen (Stationsstraat 16, cottagestijl)
- de huizen in de Stationsstraat nrs. 18 en 20 (huizen 'Van Mollem')
- het villaatje Nieuwstraat nr. 17
- 2 woonhuizen in de Processiestraat (nrs. 6 en 8, cottagestijl)
- een deel van de St.-Annemelkerij in de processiestraat
- het woonhuis Stationsstraat nr. 43
- het woonhuis Steenweg op Aalst nr. 9
- het huis in de Schoolstraat nr. 91 (hoekhuis met Karenveldstraat)
- de villa Steenweg op Dendermonde nr. 225 (vroeger bewoond door zijn nichten Maria Cath. en Mathilda Semal)
-

Tot zijn typische modernistische stijl behoren zeker o.m.:

- zijn eigen woning (met atelier) in de Schoolstraat (ca. 1935, later gewijzigd en in 2 woningen gesplitst), nu Schoolstraat nrs. 79 en 81
- het vroegere woonhuis voor A. Luypaert-De Ridder (1941, nu Marktstraat nr. 37)
- het woonhuis van meester Frans Hofman-De Mayer (nu Heirbaan nr. 18, met gewijzigde voorgevel)
- de nog bestaande (maar gewijzigde) aan elkaar gekoppelde werkmanswoningen voor Leonie Stobbelaers (nu Doortstraat nrs. 98 en 100)
- de woning voor O. Wermoes (1942, nu Schoolstraat nr. 85, nu deel van Initiatief voor Buitenschoolse Opvang–I.B.O.)
- de lage bakstenen kerkhofmuur aan de Sint-Pauluskerk Opwijk (ontwerp aug. 1940, uitgevoerd 1942, afgebroken 19??.
- ...

Hij was ook de architect van de aanpassings- en uitbreidingswerken aan de gemeentelijke jongensschool van Opwijk-centrum (Schoolstraat-Schuttershof) in 1928-'30.

Hij ontwierp ook interieurs, onder meer de winkelinrichting van het Huis De Plecker-Semal in de Marktstraat.

In andere gemeenten was hij de ontwerper onder meer van:

- De zaal en café (met woonhuis) 'Ons Huis' in de Hoogstraat (nu Rampelberg) te Baardegem
- De villa 'Moortgat' te Baardegem-Dorp nr. 87
- Het woonhuis te Baardegem-Dorp nr. 69
- Het woonhuis te Baardegem-Dorp nr. 53
- De hoeve Van den Broeck te Zellik
- Een melkerij in Denderwindeke
- Een woonhuis te Schellebelle
- ...

Voor beeldmateriaal (illustraties en afbeeldingen) over het leven en werk van architect Paul Semal verwijzen wij naar de de specifieke pagina's 'Tentoonstelling' (tentoonstellingspanelen) en 'Poster Paul Semal'.

Bovenstaande lijst met ontwerpen en realisaties van architect Paul Semal is zeker ver van volledig. Wij zullen in de toekomst op deze site zijn gekend oeuvre verder detailleren en aanvullen indien er nieuw en bijkomende informatie beschikbaar is.