Mijn naam is Semal: architect Paul Semal.

Tentoonstelling

In het kader van Open Monumentendag  (13.09.2009) en OMDjunior (14 en 15.09.2009) werd  in samenwerking met Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) een didactische foto- en documentententoonstelling opgebouwd over het oeuvre van architect Paul Semal. Zij vond plaats in de turnzaal van de voormalige jongensschool van Nijverseel (OMD-locatie 2009).

De voorstelling over het leven en werk van Paul Semal werd opgebouwd aan de hand van elf tentoonstellingspanelen. Verspreid over deze panelen komen de verschillende aspecten uit zijn architectenloopbaan aan bod.

De tentoonstelling opent met een biografisch luik en daaraan gekoppeld een voorstelling van de eigen woning in de Schoolstraat te Opwijk.

De volgende drie panelen belichten één van de belangrijkste realisaties van architect Paul Semal in modernistische stijl: de vroegere gemeentelijke jongensschool van Nijverseel.

Het volgend paneel toont ons een ander architecturale parel van Paul Semal: de kerk van Nijverseel.

Vervolgens zien we dat Paul Semal eveneens de toegepaste kunsten meester was. Hij ontwierp het logo en de winkelinrichting voor een textielwinkel. Deze winkel, het Huis De Plecker-Semal, bevond zich in de Marktstraat te Opwijk.

Aan het begin van zijn loopbaan tekende hij vooral woonhuizen in cottagestijl. Vanaf de jaren '30 evolueerde hij onder invloed van de toenmalige architectuurpublicaties naar het modernisme. Een stijl die hij met zwier en virtuositeit interpreteerde in de plattelandsgemeente Opwijk en ruime omgeving. Naast woonhuizen en villa’s paste hij het modernisme ook consequent toe in kerkgebouwen, scholen, boerderijen, melkerijen, maalderijen,....

In een modernistische woning van zijn hand, eveneens in de Marktstraat, bepaalde de opgaande en ondergaande zon de vormgeving van de door Paul Semal ontworpen glasramen.

Op een laatste paneel zien wij de tekst waarmee architect Hugo Lejon (Willebroek) het oeuvre van Paul Semal in een breder kader plaatst.