Naar HOM-website

Startpagina HOM-algemeen

Nieuw op HOM-site

Naar externe links

Zoeken in HOM-site

Inloggen HOM-ledengebied

Vorige bezochte pagina

Volgende (reeds bezochte) pagina

Email naar HOM

Vernieuwing van deze pagina

Klik voor naar top van de pagina of dubbelklik linkermuisknop

Sluit dit vak met klik op linker muisknop.

Rechtermuisknop

 

  

  
  

Beknopte inhoud van deze HOM-site


· Startpagina

·

Inhoud van de HOM-site

· Nieuw op de site
· Uitgebreide zoekopdracht
· Pagina's per categorie
· Inhoud site

·

HOM-kalender

·

Opwijk

· Situering
· Enkele kaarten en plannen
· Beknopte geschiedenis
· Enkele gegevens en cijfers
· Luchtfoto's van alle Opwijkse straten
· Ruimtelijke ordening
· Beschermd erfgoed
· Wandelingen
· Literatuurlijst

·

Onze vereniging

· Bestuur en organisatie
· Werking en activiteiten
· HOM-lidmaatschap
· HOM-nieuwsbrieven
· Regelgeving in onze heemkundige werking
· Met dank aan...
· 20 jaar HOM

·

HOM-berichten

· HOM-webblog
·

Opwijkse Borchtsite verkaveld

· Nieuw nummer HOM-tijdschrift
· Oude-pastoriedreef met bomen
· Schuur oude pastorie
· Gemeentelijk Heemkundig Archief
· Openbaarheid van bestuur
· Gemeentelijk Heemkundig Archief na 6 jaar nog altijd dicht
· Bedank Jan...
· Joanna Turcksin 111 jaar. Met Mazelse en Opwijkse voorouders.
· De 'Vlaamse Staak' wordt gerestaureerd
· Gewestplan Opwijk op internet
· Cultuurraad en GECORO
· Aandacht voor waardevolle kleine historische elementen.
Het herinneringskruis voor Frans De Keersmaecker.
· Aandacht voor openbare onderzoeken - 2
· Wordt de 'Vlaamse Staak' gerestaureerd ?
· Het natuurlijk decor van de kapel O.L.Vrouw van het H. Hart
· Over buurtwegen
· Monument bedreigd ?
· Nieuw nummer HOM-tijdschrift
· Aandacht voor waardevolle kleine historische landschapselementen
· Openbare onderzoeken - Open brief
· Open Monumentendag 2000 in Mazenzele
· Gemeentelijk Heemkundig Archief na 5 jaar nog altijd dicht
· Pater Désiré Abbeloos, een Opwijkse martelaar in China
· Omtrent de Buurtweg nr. 83
· HOM naar Raad van State
· Lokaal voor HOM-archief en documentatie ?
· Archeologische opzoekingen naar het vroegere Hof ten Eecken
· Verkaveling 'Nanove' met voorwaarden

·

Erfgoedzorg

·

Evenementen

·

Erfgoeddag 2004 'Familiepapieren: van geboorte tot het graf'

·

Erfgoeddag 2005 'Gevaar'
· Erfgoeddag 2006 'Kleur'
· Erfgoeddag 2007 'Waarde(n) van Erfgoed'
· Erfgoeddag 2008 'Wordt verwacht:'
· Erfgoeddag 2009 'Uit vriendschap!?'
· Open Monumentendag 2001 'Metaal'
· Open Monumentendag 2002 'Symbolen'
· Open Monumentendag 2003 'Steen'
· Open Monumentendag 2004 'Van nature... een monument'
· Open Monumentendag 2005 'Hout'
· Open Monumentendag 2006 'Import/Export'
· Open Monumentendag 2007 'Wonen'
· Open Monumentendag 2009 'Zorg'
· Buurtwegen in Opwijk en Mazenzele
· Sint-Pauluskerk 2004
· Sint-Pauluskerk 2006
· Sint-Pauluskerk 2008
· Publicatie 'Oude Opwijkse geslachten'
· Publicatie 'Getuigenissen van «de andere oorlog». Opwijk-Mazenzele (en omstreken) 1914-1918'

·

HOM-nieuwsberichten

·

HOM-nieuwsbrieven

·

HOM-tijdschrift

· Stopzetting HOM-tijdschrift - Alternatieven - HOM-lidmaatschap nieuw systeem
· Inhoud 1989-2008

·

HOM-archief en documentatie

· Algemeen
· Oproep
· Genealogie en familiekunde
· Dienstverlening
· Laatste aanwinsten
· Tijdschriften in de HOM-bibliotheek
· Schenkers
· In naam van... ?
· Naar een openstelling ?
· Raadpleging
· Achtergehouden HOM-eigendommen

·

Publicaties

· Bijzondere HOM-publicaties
· Nog beschikbare publicaties
· HOM-tijdschrift

·

Heemkundige bijdragen

·

Klik hier voor de afzonderlijke lijst

·

Manuaal van pastoor Peeter Verhasselt (Mazenzele 1538-1557)

· Voorstelling van het project
· Situering en geschiedenis
· Inhoud van de verwerking
· Auteurs, medewerkers en werkgroep
· Meer informatie
· Technische beschrijving van het nieuwe boek
· Intekenen

·

Heemkundige wandelingen

·

Archeologie

·

Genealogie

· HOM en genealogie
· Bronnen en documentatie
· Genealogische dienstverlening
· Vondelingen
· Oude Opwijkse geslachten
· Gegevens van de parochieregisters van Opwijk-Mazenzele en van parochies van omliggende dorpen
·

Lijst van streekgenealogieën op het net

·

Zone voor HOM-leden (bewerkte bronnenbestanden, bijkomende heemkundige bijdragen, publicaties)

·

Zoeken in deze HOM-site

·

Relevante links

·

Nieuw op de HOM-site


www.heemkringopwijk.be - Print:
© Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) 1999-